Skip to main content

Bibliotek

Vi erbjuder biblioteks- och informationstjänster

Bibliotekets samlingar

Bibliotekets samlingar representerar främst de ämnen inom vilka Arcada erbjuder utbildning dvs företagsekonomi, media, kultur, teknik, idrott och social- och hälsovård.

Arcada Finna

ARCADA FINNA
Arcadas bibliotekskatalog

Libguides

LIBGUIDERNA
Hitta artiklar, böcker, tidskrifter, skrivråd m.m. inom ditt ämne via guiderna.

Theseus

THESEUS
Elektroniska examensarbeten och publikationer från yrkeshögskolorna i Finland

Juuli - Julkaisutietoportaali

Från 2012 framåt finns Arcadas publikationer registrerade i Juuli - Julkaisutietoportaali

Theseus

Arcada Publikation innehåller konferenspublikationer, rapporter och utredningar.

Arcada Working Papers (ISSN 2342-3064) är arbetsversioner av akademiska artiklar, kapitel i böcker eller översiktsartiklar. Artiklarna i denna serie presenterar pågående forskning och undersökningar och kan senare publiceras i reviderad form i andra vetenskapliga forum.

Kontaktuppgifter

Arcada, Biblioteket
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Telefon: 0294 282 690
E-post: biblioteket(a)arcada.fi
Kontaktformulär

 

Bibliotekets blogg på Inside Arcada

Öppettider