Menu

Navigation

Sök i Arken:
Sök i:
Mina kunduppgifter
Sök databas:
Sök e-tidskrift:

Bibliotek

ÖPPETTIDER
BIBLIOTEK

Måndag, tisdag, torsdag 9 - 17
Onsdag 10 - 18
Fredag och dag före helg 9 - 16

Arcadas bibliotek erbjuder biblioteks- och informationstjänster för Arcadas studenter och personal. Biblioteket är också öppet för allmänheten. Bibliotekets elektroniska samlingar är tillgängliga också utanför Arcada via Libguiderna eller Nelliportalen.

Är du Arcada-personal?

Information om bibliotekets service och material hittas i Libguiden för personal.