Arcadas bibliotek erbjuder biblioteks- och informationstjänster för Arcadas studenter och personal. Biblioteket är också öppet för allmänheten. Bibliotekets elektroniska samlingar är tillgängliga också utanför Arcada via Libguiderna eller Arcada Finna.

Är du Arcada-personal?
Information om bibliotekets service och material hittas i Libguiden för personal.


BIBLIOTEKETS SOMMARTIDER

7.8-25.8.2017:
Måndag-torsdag 9-17
Fredag  9-16

Sommarlånetiden är 5.6-4.9. Förnya dina lån via http://arcada.finna.fi

Glad sommar!