Arcadas bibliotek erbjuder biblioteks- och informationstjänster för Arcadas studenter och personal. Biblioteket är också öppet för allmänheten. Bibliotekets elektroniska samlingar är tillgängliga också utanför Arcada via Libguiderna eller Arcada Finna.

Är du Arcada-personal?
Information om bibliotekets service och material hittas i Libguiden för personal.