Utbildning till socionom | Arcada
Menu

Navigation

Utbildning till socionom

Socionomen ser människan i samhället

Om du är intresserad av att jobba med människor, tycker om att arbeta i team och vågar ta ansvar och initiativ så är den här utbildningen något för dig!

Socionomen ser människan ur flera olika perspektiv, kan beakta förändringar i samhället och nya behov som uppstår. Våra socionomer bekantar sig med arbete med barn, äldre och funktionshindrade, med möjlighet att under studiernas gång specialisera sig enligt intresse. Inlärningen sker enligt problembaserat lärande, dvs studenterna lär sig aktivt genom att själva reflektera kring verkliga problem och kombinera teori med praktik. Att studera vårt samhälle och jobba med människor, låter det som något för dig?

Ur ett studentperspektiv

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Vad går studierna ut på?

Utbildningen har som mål att utbilda socionomer med bred baskunskap. Du kan arbeta med barn och unga, med vuxna i utsatta livssituationer, med äldre eller med personer som har funktionsnedsättningar.. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv lär du dig att se resurser och behov hos individen i olika livsskeden och livssituationer. Bemötande av brukare/klienter och klientgrupper ligger i fokus för utbildningen. Din uppgift som utexaminerad blir att inspirera, stöda och stärka individers möjlighet och förmåga till delaktighet och livshantering. Då du är klar med studierna kan du uppfatta förändringar i samhället och har även beredskap att påverka och vara med om att utveckla livsvillkor för individer i utsatta livssituationer. Du får en god teoretisk grund och kännedom om socialservicesystemet och arbetar för klientens välbefinnande och sociala trygghet.

Särskilda studier kring människor i utsatta livssituationer, med t.ex. missbruk och mental ohälsa, utgör en fördjupning i utbildningen. Genom breddstudier, fördjupad praktik och examensarbete väljer du profilering inom ditt yrkesområde.

Vad kan jag jobba med?

En socionomexamen ger dig i framtiden många olika arbetsmöjligheter och efterfrågan på utbildad personal är stor. Som socionom kan du arbeta inom den offentliga eller privata sektorn samt inom olika organisationer med handlednings-, rådgivnings-, projekt- och utvecklingsarbete. Utbildningen förbereder dig även för förmansuppgifter inom området. Du kan också bli behörig att arbeta som barnträdgårdslärare med barn upp till 5 år, om du väljer den typens profil på din examen så som barnpedagogiska studier, praktik inom dagvården och examensarbete med samma inriktning.

Mer information

Läs mera om utbildningen genom att klicka på länken "Mer om utbildningen" i menyn på vänstra sidan samt i studieguiden!

Utbildningen i ett paket

Examen och examensbenämning: 
Socionom (YH)
Omfattning (sp): 
210
Studietid (år): 
3.5
Nybörjarplatser: 
50
Kontaktperson: 
Bettina Brantberg
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo