Utbildning till sjukskötare | Arcada
Menu

Navigation

Utbildning till sjukskötare

Ett människonära arbete i varierande miljöer

I utbildningen till sjukskötare varvas teori med nätbaserade självstudier, praktiska övningar i klass, simuleringsövningar och yrkespraktik på fältet. Examensbelöningen efter de mångsidiga studierna är ett människonära jobb med en garanterad arbetsplats inom hälso- och sjukvården. Låter det lockande?

Ur ett studentperspektiv

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Vad går studierna ut på?

Som sakkunnig sjukskötare från Arcada får du goda kunskaper i att möta, handleda och vårda patienter med olika grader av hälsa och sjukdom. Utbildningen ger dig kompetens att fungera i olika vårdsammanhang – allt från öppna mottagningar till intensivvårdsavdelningar. Du kan välja att jobba med barn, ungdomar, vuxna eller äldre i Finland, övriga Norden eller internationellt. Utbildningen till sjukskötare ger EU-kompetens.

Vårdarbetet, som styrs av etiska regler och principer, medför ett stort personligt ansvar och möjlighet till självutveckling. Det innebär arbete tillsammans med individen och närstående i multiprofessionella team. Yrkesverksamheten förutsätter också medverkan i planering, genomförande och utvärdering av förändringar inom hälsovården. 

Inom utbildningen studerar du bl.a. vård (t.ex. inremedicinsk och kirurgisk vård, barnsjukvård, psykiatrisk hälso- och sjukvård) medicin och naturvetenskap (t.ex. anatomi och fysiologi). Du lär dig också forskningens och utvecklingsarbetets grunder samt ledarskap. Studierna förverkligas i nära samarbete med arbetslivet, bl.a. i form av projektarbeten individuellt eller i grupp.

Inom studierna ger breddstudier dig genom både teoretiska och praktiska studier möjlighet att fördjupa ditt kunnande inom ett valbart område i vården ex. intensivvård, barnsjukvård eller åldringsvård. Det yrkesinriktade examensarbetet kan ytterligare fördjupa kunnandet.

I undervisningen utnyttjas modern teknologi och teoretisk undervisning varvas med nätbaserade självstudier, praktiska övningar i klass, simuleringsövningar samt yrkespraktik i vårdverkligheten. Simuleringsövningarna sker i Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter med läkare och vårdpersonal som stöd. Cirka 50 % av studierna består av praktik på olika avdelningar på sjukhus samt inom den öppna vården.

Vad kan jag jobba med? 

Behovet i dagens samhälle är stort och en sjukskötarexamen ger dig ett människonära jobb med en garanterad arbetsplats i varierade miljöer inom hälso- och sjukvården. Vid sidan av de kommunala tjänsterna växer allt fler privata vårdorganisationer och -tjänster fram vilket gör att arbetsutbudet hela tiden ökar.

Efter avlagd examen kan du jobba med hälsofrämjande arbete eller kritiskt sjuka patienter inom sjukhusvärlden eller öppna vården. Du kan jobba kommunalt eller privat, vara arbetstagare eller starta eget! Du kan jobba i Finland eller utomlands (utbildningen håller hög internationell standard).

Mer information

Läs mera om utbildningen genom att klicka på länken "Mer om utbildningen" i menyn på vänstra sidan, samt i studieguiden!

Studierna i ett paket

Examen och examensbenämning: 
Sjukskötare (YH)
Omfattning (sp): 
210
Studietid (år): 
3.5
Nybörjarplatser: 
35
Kontaktperson: 
Gun-Britt Lejonqvist
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo