Mer om utbildningen i mediekultur | Arcada
Menu

Navigation

Mer om utbildningen i mediekultur

Inriktningar

Redan i inledningen av studierna inriktar du dig på en viss disciplin inom film- och TV-skapandet. Under studieåren lär du dig sedan använda den specifika utrustning som behövs för att med professionell kvalitet kunna ge uttryck för det du vill säga. Den slutgiltiga produkten skapas sedan tillsammans, som ett teamarbete. I gruppen kan du jobba som fotograf, regissör, klippare, ljudplanerare, producent, webbplanerare eller manusförfattare.

Utbildningen är uppbyggd i enlighet med vad vi kallar ett tvärmedialt filmskoleparadigm med sex yrkesinriktningar:

  • Online media
  • Producentskap
  • Foto & klipp
  • Manus & regi
  • Ljudarbete
  • Medieanalys

Trygga inlärningsmiljöer

Arcadas mediestudenter har moderna miljöer att arbeta i. Till sitt förfogande har du bl.a. en TV-studio med sändningsrum, en ljudstudio, klipp- och editeringsrum. Medialabbet är ett specialutrustat datalabb med datorer skräddarsydda för Online Media-inriktningens behov. Datalabbet har programvara för webbskapande, grafisk formgivning och programmering, såväl som online världar och seriösa spel etc.

Mediekulturutbildningen på Arcada samarbetar också med Konstindustriella högskolan, och våra studenter jobbar delvis i det toppmoderna studion i mediacentret Lume.

Fortsatta utbildningsmöjligheter

Efter avlagd yrkeshögskoleexamen (och minst 3 års arbetserfarenhet) kan du fördjupa och bredda din yrkeskompetens för arbete med krävande expert-, utvecklings- och ledaruppgifter genom att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen (master). Arcada erbjuder masterprogram i bl.a. Media Management och International Business Management (båda engelskspråkiga). Du kan också välja magisterstudier på Konstindustriella högskolan.

Studentutbyte

Arcada samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över. Du som är intresserad av utbytesstudier har tidernas chans att byta miljö och avlägga en del av dina studier utomlands.

Arcada samarbetar även med manuslinjen på Umeå Universitet och några av de manus som skrivs i Umeå planeras att gå i produktion på Arcada.

Har du andra drömmar om utbytesstudier eller praktik? I studieguiden hittar du listan på vilka möjligheter du har, och där kan du också läsa reserapporter både av studenter som har åkt på studentbyte och av utbytesstudenter som kommit till Arcada.

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo