Medieanalys | Arcada
Menu

Navigation

Medieanalys

Inriktning inom Mediekultur

Medieanalys

- Utbildningen är ett svar på de krav medielandskapet ställer på mediebranschens framtida proffs.

Information

Examensbenämning
Medianom (YH)

Nivå
Bachelor

Omfattning(sp)
240

Studietid (år)
4

Nybörjarplatser
15

Institution
Kultur och kommunikation

Inriktningsansvarig
Fred Nordström

Språk
Svenska

Ansökningsperiod

15.3 - 5.4.2017

Ansökan öppnar i mars

Medieanalys – en ny inriktning inom mediekulturutbildning från och med hösten 2017

Mediebranschen utvecklas snabbt med ny teknik, där film, television, webb och mobila tillämpningar integreras i allt större grad. Utöver den snabba tekniska utvecklingen genomgår även medielandskapet omfattande förändringar, vilket skapar ett ökat behov av ett objektivt och kritisk synsätt och kunskap om medieanalys.

Alla kan i dagens läge verka inom media genom egna mediekanaler så som olika former av sociala medier, bloggar, nätbaserad video osv. Detta gör det svårt för aktörer att på ett effektivt sätt nå ut till sin publik och lyckas framträda ur mediebruset. Det är här en medieanalytiker har sin marknad.

Tillsammans med högskolans experter och proffs inom branschen utvecklas du genom verkliga case till en expert inom medieanalys samtidigt som du bygger ditt professionella nätverk.

Under studietiden tränas du att jobba självständigt, i team och även mångkulturellt.

Vad lär du dig?

Under dina studier lär du dig förstå bl.a.:

  • Medieanalys
  • Mediekritik
  • Medier i dess olika former
  • Mediebranschens mångfald
  • Lär dig jobba i produktionsteam

Ansökan

För att kunna bli antagen måste du:

Vad kan du jobba som?

  • Medieanalytiker
  • Medieplanerare
  • Mediekonsult
  • Informatör

Medieanalytiker jobbar som konsulter eller planerare på t.ex. mediebolag eller organisationer med uppgifter som har att göra med att förstå mediemarknaderna och dess publik, kunder och aktörer.

”Vi på Arcada ser att det i framtiden finns ett klart behov av professionella medieanalytiker inom den allt mer komplexa mediebranschen”.
Fred Nordström, examensansvarig

Mer information

Mer information om utbildningen och studierna på Arcada hittar du på vår digitala studieguide start.arcada.fi.

Frågor om utbildningen? Kontakta examensansvarig

Fred Nordström, medianom (YH)
Lektor i mediekultur
Epost: fred.nordstrom@arcada.fi
Tel: +358 207 699 587

Frågor om antagning eller ansökan? Kontakta oss

Epost: antagningsservice@arcada.fi
Tel: +358 207 699 699