Manus och regi | Arcada
Menu

Navigation

Manus och regi

Manusförfattaren planerar, strukturerar och skriver manus till alla de typer av produktioner som förekommer inom film och TV. Texten är manusförfattarens verktyg, och rollen kräver kreativitet, människokännedom och en vilja och förmåga att kunna formulera sig i skrift.

Regissörens uppgift är att omformulera manus till en historia som berättas med hjälp av scener och bilder. Film och TV är i hög grad ett teamarbete, i vilket regissörens roll är central. Av regissören krävs goda ledaregenskaper, social kompetens och kreativitet. Regissören planerar programmets audiovisuella utformning, bildval, bildflöden, scenografi m.m. tillsammans med fotograf, ljudplanerare, grafiker och scenograf.

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo