Ljudarbete | Arcada
Menu

Navigation

Ljudarbete

Målsättningen med ljudundervisningen för film och TV är att ge praktisk erfarenhet av de vanligaste rutinerna som förekommer i professionell produktion av ljud för TV-program, både i flerkamerastudio och vid fältinspelning med singelkamerateknik. I praktiken handlar det om ljudplanering i studio och för OB (Outside Broadcasting), ljudinspelning i TV-studio och på fältet (singelkamera/OB), ljuddramaturgi för TV och film och ljudläggning i postproduktion av video.

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo