Foto och klipp | Arcada
Menu

Navigation

Foto och klipp

Foto och Klipp

Filmfotografens och klipparens yrke är konstnärligt och i hög grad ett skapande yrke. Du får en kompetens att jobba inom olika medier där berättandet med bild och visuella medel är i focus. Utbildningens mål är att ge dig en stark yrkesidentitet som bildskapare oberoende av vad du kommer att jobba med efter din utbildning.

Filmfotografens och klipparens arbete är att tolka ett manuskript, en text eller en idé, och överföra den till bilder och bildflöden som förmedlar berättelsen, dess stämning och påverkar hur betraktaren känslomässigt upplever berättelsen.

Under utbildningen får du söka dig fram till ett eget visuellt uttryck genom övningar och produktioner. Samskapande och teamarbete med de övriga inriktningarna är en viktig del i undervisningen. Under utbildningen deltar du i produktioner av olika slag så som kortfilmer, dokumentärer, tv-produktioner samt multimediala projekt.

 

Vad lär du dig?

  • Mediernas betydelse i samhället, mediekritik, mediespråk- och journalistik
  • Medieproduktionens olika faser
  • Produktionsverktyg och -principer för digital medieproduktion
  • Audiovisuellt berättande
  • Dramaturgi och bildberättande för olika typer av produktioner och genrer
  • Presentationsteknik och ledarskap i produktionssammanhang
  • Konstnärligt och personligt uttryck samt angreppssätt

 

Vad kan du jobba med?

Filmfotograf, klippare, klippassistent, kameraman, kamera-assistent, bildredigerare, postproduktionsassistent, ljussättare, ljusassistent, sändningstekniker företagare inom mediabranschen

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo