Mer om utbildningen till kulturproducent | Arcada
Menu

Navigation

Mer om utbildningen till kulturproducent

Trygg inlärningsmiljö

Arcadas studenter inom kulturproducentskap har en modern miljö att arbeta i. Eftersom kulturen skall nå ut till andra samhällssektorer krävs kontaktytor till dessa sektorer redan under studietiden. Arcada med sin mångfald av utbildningar utgör en inlärningsmiljö där sådana möten kan ske.

Fortsatta utbildningsmöjligheter

Efter avlagd yrkeshögskoleexamen (och minst 3 års arbetserfarenhet,) kan du fördjupa och bredda din yrkeskompetens för arbete med krävande expert-, utvecklings- och ledaruppgifter genom att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen (master). Arcada erbjuder bl.a. masterprogram i Media Management och International Business Management (båda engelskspråkiga). Du kan också välja magisterstudier på Konstindustriella högskolan.

Studentutbyte

Arcada samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över. Du som är intresserad av utbytesstudier har tidernas chans att byta miljö och avlägga en del av dina studier utomlands. Läs mer i studieguiden.

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo