Utbildning till kulturproducent | Arcada
Menu

Navigation

Utbildning till kulturproducent

 

Mångsidiga jobb inom kulturfältet!

Känner du att du vill jobba med kulturfrågor och -produktioner av olika slag? Vill du jobba i en storstad som London eller i ett litet ekosystem som Korpoström? Är du en duktig organisatör? Kulturproducentutbildningen på Arcada – den enda på svenska i Finland – förbereder dig både teoretiskt och praktiskt för ett mångsidigt jobb inom kulturfältet.

Utbildningen har breda kontaktytor i såväl finlandssvenskt, finländskt som internationellt kulturliv och ett långsiktigt och aktivt samarbete med ett flertal organisationer.

Ur ett studentperspektiv

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Teoriska och praktiska färdigheter kombineras

Studierna förbereder dig både teoretiskt och praktiskt för arbete inom kulturfältet. Producentens främsta verktyg är god kommunikationsförmåga, ledarskapsfärdighet, insyn i kulturlivets strukturer i samhället, konst- och kulturkännedom, medvetenhet om i vilken riktning samhället utvecklas samt administrativ förmåga. Du lär dig också grunderna i företagsekonomi och försäljningsteknik. 

Professionellt nätverk redan under studietiden

Hörnstenar i utbildningen är nära samarbeten med kulturaktörer, öppna och sakkunniga diskussioner, arbetsförlagda studier, entreprenörskap liksom praktiskt arbete i form av projekt som också är internationellt inriktade för att ge dig som student bredast möjliga perspektiv och kontaktnät för det framtida arbetet. Studierna strävar efter att utveckla din förmåga att hantera dina kontakter och bygga ett professionellt nätverk.

En del av studierna sker i form av projekt som förstärker den individuella profileringen. Studierna innehåller också tre omfattande praktikperioder, som ger dig möjlighet att pröva på hur det är att arbeta inom olika slag av kulturorganisationer, hur det är att arbeta med olika konstformer och hur det är att arbeta internationellt. Under praktikperioden utvecklar du de kontakter du fått i utbildningen till professionella kontakter.

Internationellt kallas examen för Cultural Management. 

Kulturproducenten – en central aktör i mångprofessionella team

Som kulturproducent är du en central aktör inom konst- och kulturfältet och du deltar i mångprofessionella arbetsteam som skapar produktioner och förutsättningar för dem. Du jobbar tätt tillsammans med dem, som skapar konsten: musiker, skådespelare, dansare, författare och bildkonstnärer. Nätverkande och förmåga att utveckla kulturfältet tillsammans med andra är grunden för kulturproducentens arbete.

Vad kan jag jobba med?

Som kulturproducent tar du dig an projekt fulla av förändring, komplexitet och innovation i organisationer av olika storlek – från fria fältet, start-ups och non-profits till stora organisationer. Du kan bl.a. jobba med festival- och evenemangsproduktioner, musikbranschen, konst och kultur inom friskvård, kulturexport, kommunikation och design i kulturorganisationer, kommuner, på det fria kulturfältet eller som kulturföretagare.

Konst- och kulturområdet har många kontaktytor till andra samhällssektorer och det politiska beslutsfattandet. Detta innebär att kulturproducenter också arbetar med t.ex. kreativa näringar, innovationssystem, kulturexport, sysselsättning, teknologiska tillämpningar, miljöskydd, samhälls- och stadsplanering, krisberedskap, demografi, minoritetsfrågor, kulturell mångfald, åtgärder mot segregation, seder och bruk, matkultur och hybridkonst. Internationellt kallas examen för Cultural Management. 

Mer information

Läs mer om utbildningen genom att klicka på "Mer om utbildningen" i den vänstra menyn, samt i studieguiden.

Kolla också vår blogg på Inside Arcada!

Utbildningen i ett paket

Examen och examensbenämning: 
Kulturproducent (YH)
Omfattning (sp): 
240
Studietid (år): 
4.0
Nybörjarplatser: 
15
Kontaktperson: 
Tomas Träskman
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo