Utbildning till idrottsinstruktör | Arcada
Menu

Navigation

Utbildning till idrottsinstruktör

Idrottsinstruktören ser till helheten

Är du intresserad av att vara med och utveckla ett hälsofrämjande samhälle och där människor trivs, mår bra och orkar arbeta? Då lämpar sig studierna till idrottsinstruktör för dig. 

Du är bra på att skapa nätverk och är villig att ta ansvar. Till din natur är du social, kreativ, undersökande och nyfiken. Känner du igen dig i den beskrivningen? Då kan du se fram emot en examen som ger dig många valmöjligheter inom en växande bransch. Som student till idrottsinstruktör hos oss på Arcada får du en helhetssyn på hälsa och förstår sambandet mellan idrott, fysisk aktivitet, hälsa och livsstil. Om du vill kan du profilera din utbildning och fokusera på hälsofrämjande eller tränarskap. Du väljer profilering under det första studieåret. 

Studierna på Arcada kombinerar teori och praktik och redan under studietiden kommer du i kontakt med arbetslivet i olika projekt. Dina studier på Arcada i en mångkulturell miljö, praktikperioderna och utbyten utomlands förbereder dig för såväl den inhemska som den internationella arbetsmarknaden.

Ur ett studentperspektiv

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Vad går studierna ut på?

Studierna till idrottsinstruktör ger dig beredskap att planera, förverkliga och utvärdera hälsofrämjande verksamhet.  Du lär dig också arbeta med projekt, från planering och genomförande till utvärdering och rapportering. Som idrottsinstruktör kan du arbeta med hälsobeteendet för olika målgrupper på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kan tillämpa träningens allmänna grundprinciper och grenspecifika kunskaper för att förbättra idrottsprestationen.

Centrala ämnesområden inom utbildningen är idrottsfärdigheter, idrottspedagogik, idrottsinstruktion, sports management, coaching, träning, näring och hälsofrämjande. Du lär dig också mental träning och olika testmetoder. Även kommunikation, evenemangsplanering, projektledning, ledarskap och entreprenörskap utgör viktiga komponenter i studierna.

Bred utbildning med möjligheter till profilering

Utöver basutbildningen kan du, om du så önskar, profilera dig inom hälsofrämjande eller tränarskap. Du väljer profileringsalternativ under det första studieåret. Profileringsstudierna består av 80 studiepoäng.

Inom hälsofrämjande fokuserar studierna på bl.a. hälsorelaterat förändringsarbete, hälsoutveckling och hälsofrämjande attityd- och beteendeutveckling. Du lär dig förstå vad som påverkar hälsan och hur du kan jobba med hälsofrämjande projekt och verksamheter på olika nivåer; individ, grupp och samhälle. Brinner du för hälsa och vill bidra med ditt yrke till välbefinnande och livsstilsförändring är den här profileringen just för dig. 

Tränarprofilen är för dig som vill satsa på en professionell tränarkarriär inom finländsk eller internationell idrott. Väljer du tränarskap utvecklar du dina tränarkompetenser med fokus på den idrottsgren som du har valt att specialisera dig inom. Du lär dig betydelsen av dialog och växelverkan för tränaryrket som gör att du kan sporra till allt bättre idrottsprestationer.

Vad kan jag jobba med?

Idrottsinstruktörerna är som yrkesgrupp på stark frammarsch i samhället.

Som högskoleutbildad idrottsinstruktör har du många valmöjligheter på den framtida arbetsmarknaden. Som idrottsinstruktör kan du bl.a. arbeta som instruktör, idrotts- eller hälsoprojektplanerare, rådgivare, tränare och hälsocoach inom den offentliga sektorn, näringslivet och i olika organisationer. Sambandet mellan bättre hälsa, produktivitet och ökad lönsamhet för företag uppmärksammas allt mer och därmed kommer vi i framtiden att hitta allt fler idrottsinstruktörer på företagens HR-enheter. Många väljer också att starta eget företag. Om du väljer profileringen tränarskap förbereder dina studier dig för en yrkeskarriär som professionell tränare inom finländsk eller internationell idrott.

Mer information

Läs mera om utbildningen genom att klicka på länken "Mer om utbildningen" i den vänstra menyn, samt i Arcadas studieguide start.arcada.fi! Du kan också följa vår blogg på Inside Arcada.

Utbildningen i ett paket

Examen och examensbenämning: 
Idrottsinstruktör (YH)
Omfattning (sp): 
210
Studietid (år): 
3.5
Nybörjarplatser: 
25
Kontaktperson: 
Riitta Vienola
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo