Utbildning till hälsovårdare | Arcada
Menu

Navigation

Utbildning till hälsovårdare

Varierande arbetsmöjligheter

Trivs du med självständigt arbete, är intresserad av hälsa, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med människor i olika åldrar – individuellt eller i grupp? Vågar du ta ansvar, är utvecklingsinriktad och söker ett meningsfullt jobb? Då är ett jobb som hälsovårdare för dig!

Målet för utbildningen inom hälsovård är att utbilda sakkunniga hälsovårdare med goda kunskaper i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på individ-, grupp och samhällsnivå. Utbildningen ger dig kompetens att fungera på mödrarådgivning, barnrådgivning inom skolhälsovård, arbetshälsovård och i rådgivningsverksamhet för äldre i Finland, övriga Norden eller internationellt. 

Ur ett studentperspektiv

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Vad går studierna ut på?

Under utbildningen lär du dig att kartlägga människans hälsotillstånd, stöda sunda levnadsvanor och leda hälsofrämjande arbete. Du förbereds för att arbeta med människor i olika livssituationer och med olika kulturella bakgrunder.

I undervisningen utnyttjas modern teknologi och teoretisk undervisning varvas med nätbaserade självstudier, praktiska övningar i klass, simuleringsövningar samt yrkespraktik i vårdverkligheten. Cirka 50 % av studierna består av praktik på olika avdelningar på sjukhus samt inom den öppna vården. En del av studierna kan förverkligas utomlands och utbildningen ger EU-kompetens. 

Utöver en examen som hälsovårdare ger utbildningen dig även en examen som sjukskötare. Därför studerar du bl.a. vård (t.ex. inremedicinsk och kirurgisk vård, barnsjukvård, psykiatrisk hälso- och sjukvård), medicin och naturvetenskap (t.ex. anatomi och fysiologi). Du lär dig också forskningens och utvecklingsarbetets grunder samt ledarskap.

Studierna förverkligas i nära samarbete med arbetslivet, bl.a. i form av projektarbeten individuellt eller i grupp. Utbildningen till hälsovårdare är svenskspråkig, men målsättningen är att du som student oberoende av eget modersmål kan intervjua och vårda patienten på patientens modersmål, svenska eller finska. Den engelskspråkiga terminologin inom akutvården blir bekant via engelsk tentamenslitteratur.

Vad kan jag jobba med?

Behovet av hälso- och sjukvård är stort i dagens samhälle. Vid sidan av de kommunala tjänsterna växer allt fler privata vårdorganisationer och -tjänster fram vilket gör att arbetsutbudet hela tiden ökar. Efter avlagd examen kan du jobba med hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå, kommunalt eller privat, vara arbetstagare eller starta eget! Du kan jobba i Finland eller utomlands (utbildningen håller hög internationell standard).

Mer information

Läs mera om utbildningen genom att klicka på länken "Mer om utbildningen" i menyn på vänstra sidan samt i studieguiden!

Utbildningen i ett paket

Examen och examensbenämning: 
Hälsovårdare (YH) och Sjukskötare (YH)
Omfattning (sp): 
240
Studietid (år): 
4.0
Nybörjarplatser: 
15
Kontaktperson: 
Anu Grönlund
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo