Utbildning till fysioterapeut | Arcada
Menu

Navigation

Utbildning till fysioterapeut

Människan i rörelse

Trivs du med att jobba med människor och har förmågan att inspirera till en aktiv livsstil? Då är fysioterapistudierna lämpliga för dig!

Utbildningen till fysioterapeut bygger på kunskap om människan i rörelse och faktorer som påverkar människans funktionsförmåga, t.ex. belastning, sjukdomar, skador och handikapp. Fysioterapeutens jobb går ut på att upprätthålla och främja kroppskännedom, hälsa, rörelse- och arbetsförmåga hos människor i alla åldrar. Fysioterapeuten ger individen stöd att optimalt använda sina resurser i den egna livsmiljön. Är du intresserad av att stöda människor till ett aktivt liv och vill ha ett människonära och mångsidigt yrke kan det här vara programmet för dig!

Ur ett studentperspektiv

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Vad går studierna ut på?

Utbildningen innehåller både teoretiska studier och yrkespraktik. I studierna poängteras vikten av ett evidensbaserat arbetssätt inom fysioterapin och förmåga att utveckla yrket och den egna yrkeskompetensen. Det livslånga lärandet och ständig uppdatering och inhämtning av ny kunskap betonas och studenten stöds till självständighet och ansvarstagande samtidigt som utbildningen förbereder för arbete i mångprofessionella team.

Fysioterapeututbildningen har stark koppling till arbetslivet och som studerande får du redan från början medverka i olika projekt och yrkesinriktade uppgifter i samarbete med aktörer från arbetslivet. Kontakten med arbetslivet erbjuder en levande inlärningsmiljö där du kan delta i allt mera avancerade uppgifter i takt med att studierna framskrider. Under studiernas gång lär du dig bl.a. metoder för bedömning av fysisk kondition och arbetsförmåga med hjälp av modern teknologi, att utreda behov av hjälpmedel, att göra individuella träningsprogram, att leda motions- och specialgrupper och att fungera som sakkunnig i rehabiliteringsfrågor.

Utbildningen till fysioterapeut är svenskspråkig, men målsättningen är att du som student oberoende av eget modersmål kan intervjua och vårda patienten på patientens modersmål, svenska eller finska.

Vad kan jag jobba med?

Som fysioterapeut har du ett självständigt och ansvarsfullt arbete där du kommer i kontakt med människor i alla åldrar. Du arbetar ofta i multiprofessionella team där det finns företrädare för många yrkesgrupper. Din arbetsplats kan vara inom social- och hälsovården, inom den offentliga eller privata sektorn, olika rehabiliteringscenter och även inom idrottssektorn. Du kan arbeta på sjukhus, hälsocentraler, bad och rehabiliteringscenter samt inom idrotts- och handikapporganisationer. Dessutom kan du inrikta dig på olika specialområden som t.ex. företagshälsovård, börja forska eller jobba på olika typer av företag som säljer produkter och service inom hälsovården. Du kan även bli självständig yrkesutövare. 

Mer information

Läs mera om utbildningen genom att klicka på länken "Mer om utbildningen" i den vänstra menyn, samt i studieguiden.

Utbildningen i ett paket

Examen och examensbenämning: 
Fysioterapeut (YH)
Omfattning (sp): 
210
Studietid (år): 
3.5
Nybörjarplatser: 
30
Kontaktperson: 
Joachim Ring
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo