Utbildning till förstavårdare | Arcada
Menu

Navigation

Utbildning till förstavårdare

Förstavårdaren jobbar i team och fattar snabba beslut

Är du intresserad av att hjälpa människor i nöd, har god fysisk kondition, kan jobba under press och ändå fokusera på det du gör för stunden? Då är den här utbildningen för dig!

Inom akutvården behöver du kunna fatta snabba beslut och jobba i team med bl.a. läkare, polis och räddningstjänst. Efter att ha övat sig i simulerade situationer i Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter och på fältet är Arcadas förstavårdare attraktiva på arbetsmarknaden. Låter det som en bransch för dig?  

Ur ett studentperspektiv

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Vad går studierna ut på?

Som student vid utbildningen till förstavårdare får du de kunskaper och färdigheter i situationsbedömning som du behöver för att självständigt kunna sätta i gång, upprätthålla och trygga patientens livsfunktioner. I övrig avancerad akutvård fungerar förstavårdaren enligt en läkares direktiv. I förstavårdarens examen ingår sjukskötarexamen.

Studierna till förstavårdare ger kunskap i modern kommunikationsteknologi, akutvårdsutrustning, läkemedel och beredskap att kunna ingripa med avancerade akutvårdsåtgärder. Särskilt betonas teamarbete och beslutsfattande. Som en del av dina studier deltar du i simuleringsverksamheten i Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter (APSLC), där du får praktisk erfarenhet av dina kommande arbetsuppgifter och du lär dig icke-tekniska färdigheter så som teamarbete, beslutsfattande, situationsmedvetenhet och ledarskap. Studenterna genomgår både teoretiska och praktiska test under utbildningen.

Förstavårdaren ansvarar för vården av patienter i alla åldrar oberoende av kultur och religion och ger patientens anhöriga stöd, information och handledning. Eftersom jobbet innebär samarbete med andra yrkesgrupper såsom läkare, polis, räddningsmän och representanter för olika organisationer är det nödvändigt att behärska finska för att framgångsrikt klara av studierna.

Vad kan jag jobba med?

Förstavårdare från Arcada har placerat sig väl i arbetslivet. Sysselsättningsgraden har efter avslutade studier hört till de bästa i landet. Efter avlagd examen kan du jobba som sakkunnig inom ditt eget yrkesområde både inom den privata och offentliga social- och hälsovården eller inom olika typer av företag eller organisationer. Utbildningen ger också goda förutsättningar för arbete inom branschen utomlands.

Mer information

Läs mera om utbildningen genom att klicka på länken "Mer om utbildningen" i menyn på vänstra sidan samt i studieguiden!

Utbildningen i ett paket

Examen och examensbenämning: 
Förstavårdare (YH) och Sjukskötare (YH)
Omfattning (sp): 
240
Studietid (år): 
4.0
Nybörjarplatser: 
20
Kontaktperson: 
Patrik Nyström
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo