Utbildning i företagsekonomi | Arcada
Menu

Navigation

Utbildning i företagsekonomi


Många möjligheter inom företagsekonomi

Om du siktar på en nationell eller internationell karriär, är kreativ och innovativ, vågar bära ansvar och har god samarbetsförmåga, lämpar sig studierna i företagsekonomi för dig.

Vill du ha ett brett baskunnande i företagsekonomi, med möjligheter att specialisera dig enligt intresse? Företagsekonomisk kompetens behövs i de flesta företag oberoende av bransch, så valet ger dig många möjligheter. Du kan inrikta dig på logistik, marknadsföring, turism eller Financial Management. Under studietiden får du bl.a. vara med om att utveckla digitala tjänster och produkter för företag och testa dina företagsidéer i vårt eBusiness Lab.

Ur ett studentperspektiv

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Vad går studierna ut på?

Utbildningen i företagsekonomi siktar på att för det moderna näringslivet utbilda både nationellt och internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat och praktiskt yrkeskunnande. Du möts genast av ett internationellt sammanhang och vänjer dig vid att arbeta med människor från olika kulturer. Efter avlagd examen har du en gedigen företagsekonomisk kompetens och behärskar ett specialområde du själv valt. I utbildningen ingår även språkstudier och en del av kurserna går på engelska.

Alla studenter läser ett gemensamt basår och efter detta specialiserar du dig inom ett av följande ämnesområden: financial management, logistik, marknadsföring eller turism. Inom ditt ämnesområde får du arbeta praktiskt med projekt som är kopplade till näringslivet. Du får vara med om att utveckla digitala tjänster och produkter för företag och du kan bl.a. testa dina företagsidéer i vårt e-Business Lab. Vi erbjuder också utmärkta möjligheter till både studier och praktik utomlands. Därtill satsar vi på att utveckla dina sociala färdigheter och ge dig verktygen i problemlösning och analytiskt tänkande. 

I studierna betonas självständigt arbete. Projektarbeten individuellt och i grupp, självstudier via nätet och skriftliga essäer ingår i alla skeden av utbildningen. Praktiken utförs i två arbetsperioder. Den första delen är allmänt inriktad praktik och den andra är fokuserad på din valda specialisering. Praktiken utförs vid företag inom olika branscher i Finland eller utomlands, så som bank- och försäkringsbolag, redovisningsbyråer, reklambyråer och transportföretag. I slutskedet av studierna ingår också ett yrkesinriktat examensarbete.

Vad kan jag jobba med?

Ett gediget företagsekonomiskt kunnande behövs i de flesta företag oberoende av bransch. Utbildningen i företagsekonomi ger dig därmed många olika arbetsmöjligheter inom olika branscher. Ofta börjar du i assisterande roller eller som sakkunnig varefter du går vidare till ledningspositioner som förman eller chef. Din titel kan vara t.ex. key account manager, logistikchef, hotellchef eller ekonomiansvarig.

Mer information

Läs mera om utbildningen genom att klicka på "Mer om utbildningen" i den vänstra menyn, samt i studieguiden.

Utbildningen i ett paket

Examen och examensbenämning: 
Tradenom, equivalent to Bachelor of Business Administration
Omfattning (sp): 
210
Studietid (år): 
3.5
Nybörjarplatser: 
80
Kontaktperson: 
Linn Hongell
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo