Ergoterapi i sen vuxenålder | Arcada
Menu

Navigation

Ergoterapi i sen vuxenålder

När människan åldras försvagas förmågan att utföra de dagliga aktiviteterna. Försvagningen kan vara en del av det naturliga fysiska och psykiska åldrandet, men orsaken kan också vara sjukdom eller skada.

När ergoterapeuten arbetar med individer i sen vuxenålder är åtgärderna ofta inriktade på att försöka upprätthålla den aktivitetsförmåga som finns hos individen. Det handlar om att träna de olika dagliga aktiviteterna för att förhindra att läget försämras, men det kan också vara fråga om att anpassa aktiviteter så att de passar den enskilda individen. Anpassningen kan bestå av utprovning av hjälpmedel eller att man lär individen nya sätt att utföra aktiviteterna. Det är viktigt att komma ihåg att även i sen vuxenålder bör det finnas en balans mellan olika aktiviteter: aktiviteter som har med den personliga vården att göra, arbetsrelaterade aktiviteter och meningsfull fritid.

När man arbetar med individer i sen vuxenålder är det viktigt att även beakta den omgivning individen vistas i. Vissa aktivitetshinder kan nämligen vara resultatet av själva omgivningen. Då kan ergoterapeuten göra en kartläggning omgivningen och rekommendera olika justeringar för att öka individens förmåga att utföra aktiviteter.

 

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo