Ergoterapi för barn | Arcada
Menu

Navigation

Ergoterapi för barn

Ergoterapeuten arbetar med barn som har olika former av begränsningar som gör att de inte kan utföra alla aktiviteter som hör barndomen till. Begränsningarna kan bero på medfödda fysiska eller psykiska skador men de kan också vara skador som uppkommit i samband med olycka eller sjukdom efter födseln.

När ergoterapeuten arbetar med barn är målsättningen att barnen skall ha möjlighet att ta del av alla de dagliga aktiviteterna som hör till den aktuella åldern. Det kan vara fråga om att lära sig sköta sin egen personliga vård som att klä på sig, tvätta sig, äta osv. Barnen kan också behöva få stöd i sina möjligheter att kunna gå i skolan. Ergoterapeuten kan t ex prova ut olika hjälpmedel för barnen eller stödja deras utveckling genom individuell ergoterapi eller gruppterapi.

I samband med detta har ergoterapeuten ett nära samarbete med barnets familj och även med daghem och skola. I terapin kan ergoterapeuten använda barnens viktigaste aktivitet, leken, som en del av ergoterapin. Genom leken kan man stödja barnets utveckling, men också träna upp färdigheter som kan behövas inom andra områden. Ergoterapeuten hjälper barnet och familjen så att barnet kan fungera hemma, på daghem eller skola och kan uppleva fritiden som meningsfull.

Ergoterapeuten gör alltid en individuell bedömning av barnets aktivitetsförmåga innan ergoterapin börjar. Här utnyttjar ergoterapeuten olika testinstrument för att kartlägga var problemet finns. Ergoterapeuten kan också observera barnet i naturliga situationer samt intervjua föräldrar eller andra närstående för att få en helhetsbild av barnets aktivitetsförmåga och aktivitetsproblem.

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo