Mer om utbildningen till ergoterapeut | Arcada
Menu

Navigation

Mer om utbildningen till ergoterapeut

Trygg inlärningsmiljö

Du som studerar ergoterapi vid Arcada har möjlighet till aktiv och individuell handledning under studietiden. De mest centrala tvärvetenskapliga ämnena som stöder dig i arbetet är samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen såsom sociologi, socialpsykologi och psykologi samt medicinska och naturvetenskapliga ämnen såsom anatomi och fysiologi, neurologi, psykiatri och geriatrik. I utbildningen ingår också praktik som genomförs på sjukhus, hälsocentraler, skolor eller andra instanser där ergoterapeuter arbetar.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter avlagd yrkeshögskoleexamen och minst 3 års arbetserfarenhet, kan du fördjupa och bredda din yrkeskompetens för arbete med krävande expert-, utvecklings- och ledaruppgifter. På Arcada kan du avlägga en högre yrkeshögskoleexamen (master) inom hälsofrämjande, rehabilitering eller avancerad klinisk vård.

Studentutbyte

Arcada samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över. Du som är intresserad av utbytesstudier har tidernas chans att byta miljö och avlägga en del av dina studier utomlands. I studieguiden hittar du listan på vilka möjligheter du har, och där kan du läsa reserapporter både av studenter som har åkt på studentbyte och av utbytesstudenter som kommit till Arcada.

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo