Utbildning till ergoterapeut | Arcada
Menu

Navigation

Utbildning till ergoterapeut

Ergoterapeuten hittar lösningar på aktivitetsproblem

Vill du ha ett kreativt, självständigt och varierande jobb inom social- och hälsovården och med möjlighet att utgående från ett aktivitetsperspektiv påverka även inom andra områden i samhället? En ergoterapeutexamen ger dig ett människonära yrke i vilket du kan stöda personer till en meningsfull vardag och bättre livskvalitet!

Ergoterapeutens jobb handlar om att möjliggöra engagemang och delaktighet i meningsfulla aktiviteter för personer i olika åldrar och i olika livssituationer. Det centrala i ergoterapeutens arbete är att utreda de aktivitetsproblem som personer erfar i sitt dagliga liv. Låter inte det som ett konstruktivt och utvecklande jobb?

Ur ett studentperspektiv

 

Vad går studierna ut på?

Ergoterapeuten arbetar med människor vars förmåga att klara av de dagliga aktiviteterna blivit nedsatt på grund av sjukdom eller skada. Ergoterapi bygger på grundsynen att människan till sin natur är aktiv. Tyngdpunktsområden inom yrket är att stöda, förbättra och möjliggöra barns och ungdomars möjligheter till meningsfulla aktiviteter i skolan och på fritiden, att stöda och förbättra arbetsförmågan samt möjliggöra arbete för personer med nedsatt förmåga. Andra viktiga områden är att öka långtidssjukas möjligheter till aktivitet och förbättra och upprätthålla aktivitetsförmågan hos den åldrande befolkningen.

Studierna fokuserar på metoder och strategier som används inom ergoterapi för att främja, förbättra och upprätthålla personers psykiska, fysiska och sociala aktivitetsförmåga. Huvuddelen av de teoretiska studierna består av studier inom ergoterapi och aktivitetsvetenskap, där fokus ligger på teorier om människans aktiva natur och varför aktivitet är viktigt för människans hälsa. Utöver det läser ergoterapistudenter också vissa tvärvetenskapliga ämnen som ger ett gott stöd i arbetet. Du som studerar ergoterapi vid Arcada har möjlighet till aktiv och individuell handledning under studietiden. Redan från första året arbetar du personcentrerat och i nära kontakt med arbetslivet. Läroplanen är kompetensbaserad och grundar sig på de gemensamma europeiska kompetenserna för ergoterapi.
 

Vad kan jag jobba med?

Som ergoterapeut kan du arbeta inom social- och hälsovård, rehabilitering, utbildning, skolväsendet, föreningar, som företagare eller inom andra områden i samhället där ergoterapeutens yrkeskompetens behövs.

Med din examen uppfyller du de kompetenskrav som finns för ergoterapeuter i Europa.

Mer information

Läs mer om utbildningen i studieguiden eller genom att klicka på länken "Mer om utbildningen" i menyn på vänstra sidan. Till vänster hittar du även länkar till information om ergoterapi för barn, för vuxna och om ergoterapi i sen vuxenålder. 

Utbildningen i ett paket

Examen och examensbenämning: 
Ergoterapeut (YH), equivalent to Occupational Therapist
Omfattning (sp): 
210
Studietid (år): 
3.5
Nybörjarplatser: 
20
Kontaktperson: 
Denice Haldin
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo