Utbildning i energi- och miljöteknik | Arcada
Menu

Navigation

Utbildning i energi- och miljöteknik

 

Energiingenjören är framtidens hopp

Vill du påverka klimatförändringen och dessutom vara säker på att du får ett jobb efter examen?  Det kan du som utexaminerad från den här utbildningen vid Arcada. Det kommer både klimatförändringen och Finlands klimat- och energistrategi att se till.

Vill du styra landets husägare mot hållbar utveckling? I Finland finns det ungefär 2 miljoner fastigheter. Det totala värdet på dessa uppgår till ca 400 miljarder euro. Fastigheterna kräver skötsel för att bibehålla sitt värde, alternativt att de genom mer eller mindre omfattande renoveringar förädlas för att möta nutida krav.  Efterfrågan är stor på experter som kan bedöma vilken energilösning som är mest ändamålsenlig i varje enskilt fall. Arcada erbjuder som enda högskola i Finland en ingenjörsutbildning med inriktning på distribuerade energisystem. Vill du vara med och påverka hur framtiden ser ut?

Ur ett studentperspektiv

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Vad går studierna ut på?

Utbildningen i energi- och miljöteknik på Arcada fokuserar på distribuerade energisystem. En energiteknisk byggnadssanering kräver ett brett kunnande i byggnadsteknik, energiteknik och VVS-teknik. De nya formerna av energiteknik; värmepumpar, solvärmefångare, bränsleceller och vindkraft ställer ytterligare krav. Arbetsmarknaden har ett stort behov av experter med helhetskunnande i allt detta, och nu finns det äntligen en utbildning som ger dig just denna kompetens.

Den praktiska sidan av studierna baserar sig på precis de arbetsredskap som du förväntas behärska som utexaminerad och som du kommer att använda dig av i ditt kommande jobb. Utbildningen inom distribuerade energisystem som Arcada erbjuder är unik i Finland. Innehållet i utbildningen har utvecklats i samarbete med ett tiotal ansedda företag och myndigheter.

Utbildningen ger dig färdighet att planera och övervaka sanering av byggnader, beaktande energiförbrukning, miljövänlighet och kostnader. Detta betyder att du behärskar grunderna i byggnadsteknik och VVS-teknik samt har ett djupt kunnande i energi; både värmeöverföring och -produktion med minimal förlust. Till studierna hör också lagstiftning och företagsekonomiska studier, såsom investering och lönsamhet.

Vad kan jag jobba med?

Dina framtida arbetsuppgifter kommer att definieras av dig själv och framtidsutvecklingen. Är du ute efter ett socialt jobb kan du arbeta direkt med husägare, utföra mätningar och rekommendera ändamålsenliga lösningar för kunderna. Om du hellre jobbar med teknik och tekniska uppfinningar kan du ha hand om produktutveckling, planeringsarbete för renoveringar eller dataanalys och simuleringar. Var med och påverka hur ekologiskt vi finländare bor!

Mer information

Läs mera om utbildningen genom att klicka på länken "Mer om utbildningen" i menyn på vänstra sidan samt i studieguiden!

Utbildningen i ett paket

Examen och examensbenämning: 
Ingenjör (YH), equivalent to Bachelor of Engineering
Omfattning (sp): 
240
Studietid (år): 
4.0
Nybörjarplatser: 
40
Kontaktperson: 
Kim Skön
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo