Utbildning till barnmorska | Arcada
Menu

Navigation

Utbildning till barnmorska

Ett brett fält

Om du trivs med självständigt arbete, är intresserad av kvinnans hälsa och sjukdom, människans reproduktiv- och sexualhälsa, vågar ta ansvar, är utvecklingsinriktad och söker ett meningsfullt arbete är barnmorskejobbet för dig!

 Målet med utbildningen av barnmorskor är att utbilda sakkunniga barnmorskor med goda kunskaper i vård under hela kvinnans livsperiod samt vård av det friska och sjuka nyfödda barnet. Barnmorskan utövar sitt yrke inom sexualvården, den reproduktiva och gynekologiska vården samt antenatal-, förlossnings- och puerperalvården i Finland, övriga Norden eller internationellt. 

Ur ett studentperspektiv

 

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Vad går studierna ut på?

Utbildningen till barnmorska ger dig utmärkta kunskaper i allt från att arbeta i förlossningssal och barnavdelning till att ta dig an expertuppgifter inom t.ex. sexualrådgivning och gynekologi. En del av studierna kan förverkligas utomlands och utbildningen ger EU-kompetens. 

I undervisningen utnyttjas modern teknologi och teoretisk undervisning varvas med nätbaserade självstudier, praktiska övningar i klass, simuleringsövningar samt yrkespraktik i vårdverkligheten. Cirka 50 % av studierna består av praktik på olika avdelningar på sjukhus samt inom den öppna vården.

Utöver en barnmorskeexamen ger utbildningen dig även en examen som sjukskötare. Därför studerar du bl.a. vård (t.ex. inremedicinsk och kirurgisk vård, barnsjukvård, psykiatrisk hälso- och sjukvård), medicin och naturvetenskap (t.ex. anatomi och fysiologi). Du lär dig också forskningens och utvecklingsarbetets grunder samt ledarskap. Studierna förverkligas i nära samarbete med arbetslivet, bl.a. i form av projektarbeten individuellt eller i grupp.

Utbildningen till barnmorska är svenskspråkig, men målsättningen är att du som student oberoende av eget modersmål kan intervjua och vårda patienten på patientens modersmål, svenska eller finska. Praktiken sker helt eller delvis på finska. Den engelskspråkiga terminologin inom akutvården blir bekant via engelsk tentamenslitteratur.

Vad kan jag jobba med?

Efter avlagd examen kan du självständigt sköta kvinnan under samtliga skeden av en normal graviditet och normal förlossning, samt kvinnan och hennes nyfödda barn under barnsängstid. Du kan jobba i förlossningssal, på vårdavdelning och som expert inom reproduktiv- och sexualhälsa inom olika organisationer. Du kan jobba i Finland eller utomlands (utbildningen håller hög internationell standard).

Mer information

Läs mera om utbildningen genom att klicka på länken "Mer om utbildningen" i menyn på vänstra sidan samt i studieguiden!

Utbildningen i ett paket

Examen och examensbenämning: 
Barnmorska (YH) och Sjukskötare (YH)
Omfattning (sp): 
270
Studietid (år): 
4.5
Nybörjarplatser: 
15
Kontaktperson: 
Pernilla Stenbäck
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo