Skip to main content

Bachelorutbildning

Socionom

Ansök till utbildningen till Socionom

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen till socionom, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprov och förhandslitteratur.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

20.3.2019

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 20.3.2019. Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

3.4.2019 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

  • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

10.4.2019 kl. 15.00

Deadline för antagningsbilagor

  • Om du ansöker om specialarrangemang för urvalsprovet ska du göra det senast nu.
  • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in bilagor i det här skedet.

10.5.2019

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet. Kallelserna skickas ut efter 10.5 per e-post. Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet enligt instruktionerna i kallelsebrevet. Ifall du söker till både socionom, dagstudier och socionom, flerform bör du delta i två skilda urvalsprov.

Socionom, dagstudier: 28.5.2019

Urvalsprov

Urvalsprovet tar en dag.

Socionom, flexibla studier: 29.5.2019

Urvalsprov

Alla sökande till Socionom, flexibla studier bör delta i detta urvalsprov. Urvalsprovet tar en dag.

28.6.2019

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi.

8.7.2019 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

  • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
  • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade.

Hösten 2019

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mer information om studiestarten!

Urvalsprovet

Preliminär information. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

År 2019 kan du ansöka till Socionom dagstudier eller Socionom flexibla studier. Ifall du söker till båda utbildningarna måste du delta i två olika urvalsprov.

Socionom, dagstudier

Tidpunkt

28.5.2019

En dags prov för dig som söker.

Plats

Arcada eller den högskola vars utbildning du har som första alternativ för utbildning till Socionom vid Arcada och Novia. Mer information i följande stycke.

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Kallelse till urvalsprovet

  • Alla behöriga sökande kallas till det här urvalsprovet.
  • Kallelse till det här urvalsprovet skickas ut huvudsakligen per epost. Kallelser skickas ut tidigast 10.5.
  • Anmäl dig till urvalsprovet enligt anvisningarna i kallelsen.
  • Arcada deltar inte i förurvalsprovet inom social- och hälsoområdet.
  • Det här urvalsprovet ingår i urvalsprovssamarbete med socionomutbildningen vid Novia, vilket innebär att du skriver provet vid den enhet du har som högsta önskemål bland dina socionom-önskemål vid Arcada och Novia.

Förhandsmaterial

Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför urvalsprovet.

 

Urvalsprovets innehåll - preliminär information

Urvalsprovet pågår under en dag och betonar lämplighet för branschen. I provet ingår två delmoment:

1. Textprov

Provet baserar sig på ett material som delas ut under provsituationen. Provet visar om den sökande har förstått och kunnat tillgodogöra sig textinnehållet. Med andra ord testas den kognitiva förmågan och förmågan att uttrycka sig i skrift. Tid för att skriva provet är 1 h (för studerande med behov av ökad tillgänglighet 1,5 h).

2. Gruppdiskussion och gruppintervju

De sökande delas in i små grupper och får ett ämne som de ska diskutera. Detta delmoment visar hur de sökande fungerar i grupp (samarbetsförmåga, se och höra andra, egen aktivitet). Dessutom visar provet förmåga att bearbeta ett givet ämne muntligt (hålla sig till ett ämne, motivera, argumentera, lyfta fram olika infallsvinklar etc.). 50 minuter.

Urvalsprovets bedömning

Man kan få max 70 p i urvalsprovet (30 p för den skriftliga delen och 40 p för gruppsituationen). För ett godkänt resultat i urvalsprovet måste man få minst 30 p totalt. Dessutom måste man få minst 10 p för den skriftliga delen och 15 p för gruppsituationen.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.

Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.

 

Socionom, flexibla studier

Tidpunkt

29.5.2019

Läs mer om ansökan och urvalsprovet till Socionom, flexibla studier här.