Skip to main content

Bachelorutbildning

Socionom (flexibla studier)

Ansök till utbildningen Socionom (flexibla studier)

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen till socionom (flexibla studier), så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprov och förhandslitteratur.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

20.3.2019

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 20.3.2019. Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

3.4.2019 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

10.4.2019 kl. 15.00

Deadline för antagningsbilagor

  • Om du ansöker om specialarrangemang för urvalsprovet ska du göra det senast nu.
  • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in bilagor i det här skedet.

10.5.2019

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet. Kallelserna skickas ut efter 10.5 per e-post. Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet enligt instruktionerna i kallelsebrevet. Ifall du söker till både socionom, dagstudier och socionom, flexibel bör du delta i två skilda urvalsprov.

Socionom, flexibla studier: 29.5.2019

Urvalsprov

Alla sökande till Socionom, flexibla studier bör delta i detta urvalsprov. Urvalsprovet tar en dag. Detta urvalsprov ingår inte i något urvalsprovssamarbete. Om du också söker till Socionom, dagstudier bör du delta skillt i det urvalsprovet.

28.6.2019

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi.

8.7.2019 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

  • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
  • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade.

Hösten 2019

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mer information om studiestarten!

Urvalsprovet

Information om urvalsprovet publiceras senare.