Skip to main content

Bachelorutbildning

Sjukskötare

Ansök till Utbildningen till Sjukskötare

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen till sjukskötare, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprov och förhandslitteratur.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

20.3.2019

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 20.3.2019 Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

3.4.2019 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

 • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

10.4.2019 kl. 15.00

Deadline för antagningsbilagor

 • Om du ansöker om specialarrangemang för urvalsprovet ska du göra det senast nu.
 • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in bilagor i det här skedet.

10.5.2019

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet. Kallelserna skickas ut efter 10.5 i huvudsak per e-post. Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet enligt instruktionerna i kallelsebrevet, läsa förhandslitteraturen samt göra den förberedande uppgiften som tas med till urvalsprovet.  Du hittar mer information om detta längre ner på den här sidan.

3.6-4.6.2019

Urvalsprov

 • Urvalsprovet tar en eller två dagar för sökande.

28.6.2019

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi

8.7.2019 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

 • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
 • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade. 

Hösten 2019

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mer information om studiestarten!

Urvalsprovet

Preliminär information. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Tidpunkt

3.6 - 4.6.2019. Alla deltar den 3.6. Den 4.6 tas i bruk ifall deltagarantalet är stort.

Plats

Arcada eller den högskola (Arcada eller Novia) vars utbildning du har som första alternativ för social- och hälsovårdsutbildningar. Mer information i följande stycke.

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Kallelse till urvalsprov

 •  Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet.
 •  Kallelserna skickas ut efter 10.5 per e-post.
 • Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet enligt anvisningarna i kallelsebrevet. Om möjligt, reservera båda dagarna. Den andra dagen tas i bruk vid behov.
 • Arcadas utbildningar till sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska har urvalsprovssamarbete med Novias utbildningar till sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska. Sökande får kallelse till prov vid den yrkeshögskola/enhet (Arcada, Novia Åbo eller Novia Vasa) som utgör det högsta önskemålet av dessa utbildningar.
 • Arcada deltar inte i det finska förurvalsprovet inom social- och hälsoområdet.

Förhandslitteratur

Se informationen nedan.

Urvalsprovets innehåll

Urvalsprovet pågår under en eller två dagar och betonar lämplighet för branschen genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings- och arbetsfärdighet. Ett av kraven är att de antagnas hälsa är lämplig för området. Provet består av olika delmoment:

 1. En skriftlig litteraturtentamen som baserar sig på material som delas ut vid provtillfället (30p)
 2. Ett matematikprov som testar de fyra räknesätten, procenträkning samt enhetsomvandling (10p)
 3. En gruppintervju som baserar sig på Etenes publikation 33/2011: Den etiska grunden för social- och hälsovård. ISSN 1797-9889 (30 p)

samt en förberedande uppgift som medtas till provtillfället. Den förberedande uppgiften är en text som omfattar en sida (A4), som skrivits i ett textbehandlingsprogram. Texten är en del av den gruppintervjun och returneras inte. Skriv ditt namn, ansökningsnummer  (det nummer du fick då du lämnade in din ansökan på studieinfo) och födelsedatum överst. Reflektera i den förberedande uppgiften kring följande saker:
•    Varför söker du till området för social- och hälsovård?
•    Vilken betydelse har din tidigare utbildning, din arbetserfarenhet och dina hobbyer med tanke på området?
•    Varför ansöker du om studieplats just nu?
•    Vilka styrkor har du med tanke på ett yrke inom social- och hälsoområdet?
•    Hur är du som studerande?
Om sökande inte har den förberedande uppgiften med vid urvalsprovet, reduceras det totala poängtalet med tre poäng.

Sökande börjar den 3.6 med de två första delarna av urvalsprovet (skriftlig del + matematik). Resultaten från dessa delar publiceras samma dag, på Arcada, varefter de som går vidare fortsätter med gruppintervjuer under samma dag (eller den 4.6 ifall deltagarantalet är stort). Reservera hela dagen 3.6 och om möjligt även 4.6.

Obs! (Notera ändringen i tidtabellen). Ifall du också söker till förstavårdare vid Arcada och deltar i det skriftliga kunskapsprovet (skriftlig del + matematikprov vid Arcada) som ingår i förstavårdarnas urvalsprov får du inte delta på nytt i den skriftliga delen av detta urvalsprov (vid Arcada). Resultatet från kunskapsprovet du skrev i förstavårdarnas urvalsprov överförs till urvalsprovet för sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska. Efter att resultatet från den skriftliga delen 3.6 för sökande till sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska är klart vet vi om du går vidare till del 2 i det här provet. Resultaten från kunskapsprovet publiceras den 3.6. klockan 13:30-14:00 på Arcada, varefter de som går vidare fortsätter med del 2 direkt. Du bör alltså infinna dig på Arcada senast 13:30 den 3.6 ifall du redan skrivit kunskapsprovet i förstavårdarnas urvalsprov för att se om du går vidare till del 2 i detta urvalsprov.

Bedömning av urvalsprovet

I urvalsprovet kan du få max 70 poäng. Gräns för godkänt urvalsprov går vid 30 poäng. Dessutom måste alla tre delmoment vara godkända för att provet skall vara godkänt. Om sökande inte har med sig den förberedande uppgiften till urvalsprovet reduceras det totala poängantalet med tre poäng.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.

Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg och övriga intyg begärs in av dem som blir antagna.