Skip to main content

Bachelorutbildning

Process- och materialteknik

Tilläggsansökan

Bekanta dig med de allmänna anvisningarna för tilläggsansökan här.

Urvalsprovet

Tidpunkt

12.8.2019

kl. 9.30 Samling på Stora Torget på våning 2.
kl. 10.00 - 12.30 Provtid
kl. 11.00 får du tidigast avlägsna dig från provsalen. Försenade sökanden släpps in t.o.m. samma tidpunkt, provet avlutas dock för alla kl. 12.30.
 

Plats

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Förhandsmaterial

I det här provet ingår en textuppgift som baserar sig på förhandsmaterial. Materialet finns tillgängligt på http://teliennakko.metropolia.fi/ under tiden 29.7 – 12.8.2019.

Urvalsprovets innehåll

Urvalsprovet är ett riksomfattande urvalsprov för sökande till utbildning inom teknik.

Urvalsprovet är skriftligt och tar 2–3 timmar. I provet mäts motivation, logiskt tänkande och problemlösningsförmåga samt grundläggande kunskaper i de naturvetenskapliga och matematiska ämnena. De som deltar i urvalsprovet får välja om de vill ha uppgifterna på finska eller svenska. Alla genomför samma prov oberoende av grundutbildning. Det är förbjudet att använda miniräknare i urvalsprovet. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökningomgången ifråga. I provet måste man få minst 10 poäng av 40 möjliga för att ha en chans att kunna bli antagen.

Tidigare års urvalsprov finns tillgängliga nedan. OBS! Provet förnyades 2016 och kalkylator får inte användas i det nya provet. Det betyder också att provuppgifterna har ändrat jämfört med tidigare års prov då man fått använda kalkylator.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis). Du behöver även penna och suddgummi.

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.