Skip to main content

Bachelorutbildning

Nursing

Examensbenämning

Sjukskötare

Nivå

Bachelor

Studietid

3,5 år

Omfattning

210 sp

Språkprofil

Engelska

Utbildningsprogrammet till sjuksköterska ges på engelska, men observera att språkkunskaper i svenska eller finska är nödvändiga för att slutföra dina praktikperioder, och att dessa kunskaper redan krävs i ansökningsskedet.

Please note that the following Swedish text is a translation for reference purposes only, and that this degree programme is taught in English. For more detailed information please see our programme description in English

Om du är intresserad av att läsa den här utbildningen på svenska, se vår svenskspråkiga syskonutbildning Sjukskötare.

Utbildningen till sjuksköterska riktar sig till dig som tycker om att arbeta med människor i en multiprofessionell miljö, tycker om ansvar, är villig att utvecklas och letar efter ett meningsfullt arbete.

Syftet med utbildningen är att utbilda kompetenta sjuksköterskor med goda kunskaper i att möta, övervaka och ta hand om patienter med olika nivåer av hälsofrågor. Utbildningen ger dig kompetens att agera i olika vårdsituationer, från öppna rådgivningscentrum till intensivvårdsavdelningar. Du kan välja att arbeta med barn, ungdomar, vuxna eller äldre i Finland, övriga Norden eller ännu mer internationellt.

Utbildningen kvalificerar studenter som legitimerade sjukskötare med EU-behörighet. Läroplanen bygger på vårdvetenskap med tvärvetenskapliga inslag från naturvetenskap (medicin), samt samhälls- och beteendevetenskap. Det internationella programmet bygger på solid intern expertis från det parallella programmet på svenska, men det är unikt eftersom det omfattar mångfald och mångkulturella värden i sin undervisning. 

Studierna genomförs i nära samarbete med arbetslivet, t.ex. genom projekt som genomförs både individuellt och i grupp. Breddstudier ger dig möjlighet att specialisera dig i till exempel rehabilitering eller förvaltning och ledarskap.