Skip to main content

Bachelorutbildning

Film och media: Producentskap

Ansökan, urvalsprov och förhandsuppgift

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen i Film och media med inriktning på Producentskap, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. din förhandsuppgift och urvalsprovet.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.
 

Tilläggsansökan


Denna utbildning är med i tilläggssansökan. Läs mera om hur du ansöker, förhandsuppgiften och urvalsprovet här.

Ansökan steg för steg

2.3.2020

Förhandsuppgiften publiceras

Du kan börja arbeta på förhandsuppgiften.

18.3.2020

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 18.3.2020. Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

1.4.2020 kl.15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

  • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

8.4.2020 kl. 15.00

Sista dagen för inlämning av förhandsuppgiften och bilagor

  • Lämna in förhandsuppgiften senast 8.4.2020 kl.15.00.
  • Om du ansöker om specialarrangemang ska du göra det senast nu.
  • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in andra ansökningsbilagor i det här skedet.

9.5.2020

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Kallelse till urvalsprovet skickas ut per e-post senast 9.5.

14-15.5.2020

Urvalsprov

15.7.2020

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi

22.7.2020 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

  • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
  • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade.

Hösten 2020

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mer information om studiestarten!

Förhandsuppgift

Förhandsuppgift, 2020, Producentskap


Inlämning
Gör uppgifterna nedan. Du lämnar in uppgifterna genom att ladda upp dem på din ansökningsblankett i Studieinfo. Namnge filerna enligt följande: Efternamn, Förnamn, utbildningens namn, uppgiftens nummer (t.ex. "uppgift 1"). Max. filstorlek: 1 Gb. Deadline för att ladda upp uppgifterna på din ansökningsblankett är 8.4.2020 klockan 15:00.

Uppgift 1: Presentera dig själv
Skriv ett motivationsbrev, längd 1-2 sidor (A4), där du berättar varför du vill studera mediekultur vid inriktningen för producentskap. Beskriv dina erfarenheter, prestationer och avgörande vändpunkter i ditt liv. Beskrivningen bör vara personlig och kreativ och innefatta händelser också utöver studier och arbetsliv.
Inlämning: Elektroniskt i textformat
Bedömningskriterier: Motivation, kreativitet, förmåga att fånga det allmängiltiga och intressanta i det personliga, förmåga att presentera sig själv.

Uppgift 2: Anställningsvideo
Föreställ dig att du ska söka ett jobb som producent på ett stort public service bolag i Finland som producerar radio och tv i allmänhetens tjänst. Avdelningen du söker till producerar tv-dokumentärer.

Presentera dig kort och fokusera på följande egenskaper som arbetsgivaren önskar att du har:
•    förståelse för yrkesrollen (producent)
•    ledarskapsförmåga
•    organisationsförmåga
•    intresse för dokumentärt innehåll
Studera följande artiklar om ledarskap och ledarrollen i grupper för att hitta bra argument till din anställningsvideo:
https://managementhelp.org/leadership/index.htm
http://ledarskap.eu/ledare/
Bekanta dig också med den dokumentära genren som presenteras i Bill Nichols’ bok Introduction to Documentary. Du bestämmer själv formen, stilen och strukturen på videon.
Inlämning: Elektroniskt som videofil (max 3 minuter).
Bedömningskriterier: Motivation, kreativitet och förståelse för yrkesrollen (producentskap).

Uppgift 3: En medieprodukt
Välj en nyhetsnotis som på ett eller annat sätt väckt reaktioner hos dig. Notisen bör ha publicerats under 2020. Gör uppgift a och b.
a.    Skriv ett utkast till en fiktions- eller dokumentärfilm, TV- alternativt radioprogram eller online-koncept, som nyhetsnotisen inspirerar dig till (ca en A4).
b.    Gör en distributionsplan för projektet du beskrivit i deluppgift a. Planen bör innehålla din plan på hur projektet (i deluppgift a) skall distribueras och nå en så bred publik som möjligt. Redogör också för tilltänkta kostnader kring distributionen. (ca en A4).
Bifoga en kopia av nyhetsnotisen till dina texter.
Inlämning: Elektroniskt i textformat.
Bedömningskriterier: Kreativitet, originalitet och förmåga att utifrån en idé skapa en intressant medieprodukt.

Urvalsprovet

Tidpunkt

14-15.5.2020 Närmare tidtabell får du i urvalsprovskallelsen.

Den 13.5 ordnas ett testtillfälle för dem som vill prova programmet som används i provet (Zoom). Mera information om testdagen finns i kallelsen till urvalsprovet. 

Reservera alla dagar!

Plats

Provet ordnas i sin helhet på distans. Närmare information får du i urvalsprovskallelsen. För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling, webkamera och mikrofon samt telefon med internetuppkoppling och kamera. 

Kallelse till urvalsprov

  • Alla behöriga sökande som har lämnat in en godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprovet.
  • Kallelse till det här provet skickas ut per e-post. Eftersom kallelserna till urvalsprovet för mediekultur sker på basis av förhandsuppgifterna kan vi skicka ut dem tidigare än för övriga utbildningars del.
  • Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen.

Förhandslitteratur 

Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför urvalsprovet.

Urvalsprovets innehåll

Urvalsprovet sker helt på distans. Urvalsprovet sker under en dag enligt personlig tidtabell, endera av de två dagar som angivits. Den personliga tidtabellen meddelas i kallalsebrevet. Själva uppgifterna tar sammanlagt ca 2h att utföra, inklusive uppkoppling och hantering av provmaterial.

Provet är tvådelat. Den första delen mäter förmåga att söka och hantera information på nätet samt att på basen av materialet sammanställa text till en helhet som på ett strukturerat sätt besvarar en given frågeställning. Den andra delen bedöms på basen av inriktningsspecifika individuella uppgifter.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).