Skip to main content

Bachelorutbildning

Film och media: Producentskap

Ansökan, urvalsprov och förhandsuppgift

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen i mediekultur med inriktning på Producentskap, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. din förhandsuppgift och urvalsprovet.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.
 

Tilläggsansökan


Denna utbildning är med i tilläggssansökan. Läs mera om hur du ansöker, förhandsuppgiften och urvalsprovet här.

Ansökan steg för steg

2.3.2020

Förhandsuppgiften publiceras

Du kan börja arbeta på förhandsuppgiften.

18.3.2020

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 18.3.2020. Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

1.4.2020 kl.15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

  • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

8.4.2020 kl. 15.00

Sista dagen för inlämning av förhandsuppgiften och bilagor

  • Lämna in förhandsuppgiften senast 8.4.2020 kl.15.00.
  • Om du ansöker om specialarrangemang ska du göra det senast nu.
  • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in andra ansökningsbilagor i det här skedet.

9.5.2020

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Kallelse till urvalsprovet skickas ut per e-post senast 9.5.

14-15.5.2020

Urvalsprov

Första dagen skriver du ett skriftligt prov. Om du klarar dig vidare till dag två och tre väntar intervjuer och andra individuella prov. 

8.7.2020

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi

15.7.2020 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

  • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
  • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade.

Hösten 2020

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mer information om studiestarten!

Förhandsuppgift

Förhandsuppgift, Producentskap

Information om förhandsuppgiften publiceras under våren.

Urvalsprovet

Preliminär information. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Vi uppdaterar informationen inför ansökan 2020 under hösten och våren. Kom därför senare tillbaka till denna sida för att få den nyaste informationen!

 

Tidpunkt

Information om tidpunkten publiceras senare.

Reservera alla dagar!

Plats

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Kallelse till urvalsprov

  • Alla behöriga sökande som har lämnat in en godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprovet.
  • Kallelse till det här provet skickas ut per e-post. Eftersom kallelserna till urvalsprovet för mediekultur sker på basis av förhandsuppgifterna kan vi skicka ut dem tidigare än för övriga utbildningars del.
  • Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen.

Förhandslitteratur 

Mer information om eventuell förhandslitteratur publiceras senare.

Urvalsprovets innehåll

Urvalsprovet tar två dagar.

Under den första dagen har alla sökande samma uppgifter, som bl.a. mäter läs- och skrivförmåga. Omkring 50 % av alla sökande går vidare i provet. Under dag två fortsätter urvalsprovet med intervju och individuella prov.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet. Ta med blyertspenna och radergummi till första dagen.

Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.