Skip to main content

Bachelorutbildning

Mediekultur: Medieanalys

Utbildningen är ett svar på de krav medielandskapet ställer på mediebranschens framtida proffs

Examensbenämning

Medianom (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

4 år

Omfattning

240 sp

Språkprofil

Svenska och engelska

Utbildningen i mediekultur är svenskspråkig. I utbildningen ingår även språkstudier och en del kurser hålls på engelska.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Mediebranschen utvecklas snabbt med ny teknik, där film, television, webb och mobila tillämpningar integreras i allt större grad. Utöver den snabba tekniska utvecklingen genomgår även medielandskapet omfattande förändringar, vilket skapar ett ökat behov av ett objektivt och kritisk synsätt och kunskap om medieanalys.

Alla kan i dagens läge verka inom media genom egna mediekanaler så som olika former av sociala medier, bloggar, nätbaserad video osv. Detta gör det svårt för aktörer att på ett effektivt sätt nå ut till sin publik och lyckas framträda ur mediebruset. Det är här en medieanalytiker har sin marknad.

Tillsammans med högskolans experter och proffs inom branschen utvecklas du genom verkliga case till en expert inom medieanalys samtidigt som du bygger ditt professionella nätverk.

Under studietiden tränas du att jobba självständigt, i team och även mångkulturellt.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Ingen antagning till utbildningen våren 2019.

15 nybörjarplatser!

Ansökan öppnar våren 2020

Öppna YH-leden

Ansökningstid 4.6–3.8.2018

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansökan är stängd

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

Vad lär du dig?

Under dina studier lär du dig förstå bl.a.:

  • Medieanalys
  • Mediekritik
  • Medier i dess olika former
  • Mediebranschens mångfald
  • Lär dig jobba i produktionsteam

Vad kan du jobba som?

  • Medieanalytiker
  • Medieplanerare
  • Mediakonsult
  • Informatör

Medieanalytiker jobbar som konsulter eller planerare på t.ex. mediebolag eller organisationer med uppgifter som har att göra med att förstå mediemarknaderna och dess publik, kunder och aktörer.

Mediebranschen behöver analytiker 

Vi på Arcada ser att det i framtiden finns ett klart behov av professionella medieanalytiker inom den allt mer komplexa mediebranschen.

Lång tradition av branschsamarbete

Inom studierna har du enastående chanser att ta del av branschaktualiteter och att jobba med verkliga case både inom kurser och praktikperioder. Många studenter gör också sitt examensarbete som ett uppdrag av företag och organisationer. 

Professionellt nätverk redan under studietiden

Studierna på Arcada kombinerar teori och praktik och redan under studietiden kommer du i kontakt med arbetslivet i olika projekt. Dina studier på Arcada i en mångkulturell miljö, praktikperioderna och utbyten utomlands förbereder dig för såväl den inhemska som den internationella arbetsmarknaden.

Studentutbyte

Arcada samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över. Som student på Arcada har du tidernas chans att byta miljö och avlägga en del av dina studier utomlands. 

Fortsatta utbildningsmöjligheter

Efter avlagd yrkeshögskoleexamen (och minst 3 års arbetserfarenhet) kan du fördjupa och bredda din yrkeskompetens för arbete med krävande expert-, utvecklings- och ledaruppgifter genom att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen (master). Arcada erbjuder masterstudier i bl.a. Media Management och International Business Management (båda engelskspråkiga). Du kan också välja magisterstudier på Konstindustriella högskolan.

Institutionen för kultur och media

Institutionen för kultur och media inspirerar till kreativitet och innovation. Vi på Arcada ser det som vårt specialuppdrag att utbilda proffs inom online media, film, tv och kulturproducentskap på svenska. På vår institution studerar närmare 300 studenter inom utbildningarna mediekultur, kulturproducentskap och Media Management.

På institutionen för kultur och media fäster vi blicken vid de utmaningar och möjligheter som uppstår då kulturen och samhället i allt högre grad medieras och våra medarbetare och studenter är ofta involverade i banbrytande projekt inom det här området. Våra samarbetspartners inkluderar bland andra: YLE, Helsingfors festspel, Aalto Universitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet.

Avatar

Fred Nordström, medianom (YH)

Utbildningsansvarig lektor i mediekultur, inriktningsansvarig för Medieanalys

+358 (0) 207 699 429

Avatar

Nathalie Hyde-Clarke, FD, docent

prefekt

+358 (0)207 699 580