Skip to main content

Bachelorutbildning

Film och media: Ljudarbete

Ansökan, urvalsprov och förhandsuppgift

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen i Film och media med inriktning på Ljudarbete, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. din förhandsuppgift och urvalsprovet.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

2.3.2020

Förhandsuppgiften publiceras

Du kan börja arbeta på förhandsuppgiften.

18.3.2020

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 18.3.2020.  Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

1.4.2020 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

  • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

8.4.2020 kl. 15.00

Sista dagen för inlämning av förhandsuppgiften och bilagor

  • Lämna in förhandsuppgiften senast 8.4.2020 kl.15.00.
  • Om du ansöker om specialarrangemang ska du göra det senast nu.
  • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in andra ansökningsbilagor i det här skedet.

9.5.2020

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Kallelse till urvalsprovet skickas ut per e-post senast 9.5. 

14-15.5.2020

Urvalsprov

Första dagen skriver du ett skriftligt prov. Om du klarar dig vidare till dag två väntar intervjuer och andra individuella prov. 

8.7.2020

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi

15.7.2020 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

  • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
  • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade.

Hösten 2020

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mer information om studiestartent!

Förhandsuppgift

Förhandsuppgift, 2020, Ljudarbete
 

Inlämning
Gör uppgifterna nedan. Du lämnar in uppgifterna genom att ladda upp dem på din ansökningsblankett i Studieinfo. Namnge filerna enligt följande: Efternamn, Förnamn, utbildningens namn, uppgiftens nummer (t.ex. "uppgift 1"). Max. filstorlek: 1 Gb. Deadline för att ladda upp uppgifterna på din ansökningsblankett är 8.4.2020 klockan 15:00.
 

Uppgift 1: Presentera dig själv
Välj ett av formaten som beskrivs nedan, a eller b:
a)    Gör en kort motivationsvideo, längd ca 2 min, i vilken du berättar varför du vill studera film och media vid inriktningen för ljudarbete.
b)    Skriv ett motivationsbrev, längd 1-2 sidor (A4), där du berättar varför du vill studera film och media vid inriktningen för ljudarbete. Bifoga till din text ett självporträtt i form av ett fotografi.
Beskriv dina erfarenheter, prestationer och avgörande vändpunkter i ditt liv. Beskrivningen bör vara personlig och kreativ och innefatta händelser också utöver studier och arbetsliv. Tänk också på miljön du använder för motivationsvideon eller självporträttet, på vilket sätt bidrar den till berättelsen.
Inlämning: Elektroniskt som videofil eller i text- eller bildformat
Bedömningskriterier: Motivation, kreativitet, förmåga att fånga det allmängiltiga och intressanta i det personliga, förmåga att presentera sig själv. Observera att den tekniska kvaliteten av motivationsvideon inte bedöms som sådan.

 
Uppgift 2: Ljudberättelse
Skapa en filmatisk ljudberättelse som får inspiration av målningen ”Guernica” av Pablo Picasso (1937): https://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)
Längd: max 3 minuter.
Läs följande text om ljudplanering av Randy Thom innan du gör uppgiften: http://filmsound.org/articles/designing_for_sound.htm
Inlämning: Elektroniskt som ljudfil.
Bedömningskriterier: Kreativitet, fantasi, förmåga att skildra en berättelse, känslor, miljöer, karaktärer med hjälp av ljud.

 

Urvalsprovet

Preliminär information. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Vi uppdaterar informationen inför ansökan 2020 under hösten och våren. Kom därför senare tillbaka till denna sida för att få den nyaste informationen!

Tidpunkt

14-15.5. Närmare tidtabell får du i urvalsprovskallelsen.

Reservera alla dagar!

Plats

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Kallelse till urvalsprov

  • Alla behöriga sökande som har lämnat in en godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprovet.
  • Kallelse till det här provet skickas ut per e-post. Eftersom kallelserna till urvalsprovet för mediekultur sker på basis av förhandsuppgifterna kan vi skicka ut dem tidigare än för övriga utbildningars del.
  • Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen.

Förhandslitteratur 

Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför urvalsprovet.

Urvalsprovets innehåll

Urvalsprovet tar två dagar.

Under den första dagen har alla sökande samma uppgifter, som bl.a. mäter läs- och skrivförmåga samt förmåga att samverka i gruppsammanhang. Omkring 50 % av alla sökande går vidare i provet till följande dag. Under dag två fortsätter urvalsprovet med intervju och individuella prov.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet. Ta med blyertspenna och suddgummi till första dagen.

Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.