Skip to main content

Bachelorutbildning

Mediekultur: Ljudarbete

Ansökan, urvalsprov och förhandsuppgift

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen i mediekultur med inriktning på Ljudarbete, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. din förhandsuppgift och urvalsprovet.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

1.3.2019

Förhandsuppgiften publiceras

Du kan börja arbeta på förhandsuppgiften.

20.3.2019

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 20.3.2019.  Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

3.4.2019 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

 • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

10.4.2019 kl. 15.00

Sista dagen för inlämning av förhandsuppgiften och bilagor

 • Lämna in förhandsuppgiften senast 10.4.2019 kl.15.00.
 • Om du ansöker om specialarrangemang ska du göra det senast nu.
 • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in andra ansökningsbilagor i det här skedet.

10.5.2019

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Kallelse till urvalsprovet skickas ut per e-post senast 10.5. 

15-16.5.2019

Urvalsprov

Första dagen skriver du ett skriftligt prov. Om du klarar dig vidare till dag två väntar intervjuer och andra individuella prov. 

28.6.2019

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi

8.7.2019 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

 • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
 • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade.

Hösten 2019

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mer information om studiestartent!

Förhandsuppgift

Förhandsuppgift, Ljudarbete

OBS! Den maximala filstorleken för förhandsuppgifter är 1Gb. Du lämnar in uppgifterna genom att ladda upp dem på din ansökningsblankett i Studieinfo. Namnge filerna enligt följande: Efternamn, Förnamn, utbildningens namn, uppgiftens nummer (t.ex. "uppgift 1"). Lämna in uppgiften senast: 10.4.2019 kl.15.00

Uppgift 1: Presentera dig själv
a.    Skriv ett kort motivationsbrev där du berättar varför du vill studera mediekultur på just den inriktning du valt att söka till.
b.    Beskriv dina erfarenheter, prestationer och avgörande vändpunkter i ditt liv. Beskrivningen bör vara personlig och kreativ och innefatta händelser också utöver studier och arbetsliv.
c.    Det sägs att ett fotografi säger mer än tusen ord. Ta ett självporträtt. Välj eller iscensätt en miljö som bakgrund för porträttet du tycker beskriver din personlighet. Bifoga självporträttet till uppgift 1(b).

Inlämning: Elektroniskt i text- och/eller bildformat.
Bedömningskriterier: Motivation, kreativitet, förmåga att fånga det allmängiltiga och intressanta i det personliga.

 
Uppgift 2: Ljudberättelse
Skapa en filmatisk ljudberättelse som får inspiration av målningen ”Ett barns likfärd” av Albert Edelfeldt (1879): https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapsen_ruumissaatto
Längd: max 5 minuter.
Läs följande text om ljudplanering av Randy Thom innan du gör uppgiften: http://filmsound.org/articles/designing_for_sound.htm

Inlämning: Elektroniskt som ljudfil.
Bedömningskriterier: Kreativitet, fantasi, förmåga att skildra en berättelse, känslor, miljöer, karaktärer med hjälp av ljud.

 

Lämna in förhandsuppgiften senast 10.4.2019 kl.15.00 genom att ladda upp den på din ansökningsblankett i Studieinfo (max. storlek 1 Gb)!

Urvalsprovet

Tidpunkt

15-16.5.2019

Reservera alla dagar!

Plats

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Kallelse till urvalsprov

 • Alla behöriga sökande som har lämnat in en godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprovet.
 • Kallelse till det här provet skickas ut per e-post senast 10.5. Eftersom kallelserna till urvalsprovet för mediekultur sker på basis av förhandsuppgifterna kan vi skicka ut dem tidigare än för övriga utbildningars del.
 • Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen.

Förhandslitteratur 

Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför urvalsprovet.

  Urvalsprovets innehåll

  Urvalsprovet tar två dagar.

  Under den första dagen har alla sökande samma uppgifter, som bl.a. mäter läs- och skrivförmåga. Omkring 50 % av alla sökande går vidare i provet. Under dag två fortsätter urvalsprovet med intervju och individuella prov.

  Övrigt

  Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

  Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet. Ta med blyertspenna och radergummi till första dagen.

  Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.