Skip to main content

Bachelorutbildning

Film och media: Foto & klipp

Ansökan, urvalsprov och förhandsuppgift

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen i Film och media med inriktning på Foto & klipp, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. din förhandsuppgift och urvalsprovet.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

2.3.2020

Förhandsuppgiften publiceras

Du kan börja arbeta på förhandsuppgiften som du hittar längre ned på sidan.

18.3.2020

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 18.3.2020. Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

1.4.2020 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

  • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

8.4.2020 kl. 15.00

Sista dagen för inlämning av förhandsuppgiften och bilagor

  • Lämna in förhandsuppgiften senast 8.4.2020 kl.15.00.
  • Om du ansöker om specialarrangemang under urvalsprovet ska du göra det senast nu.
  • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in andra ansökningsbilagor i det här skedet.

9.5.2020

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Kallelse till urvalsprovet skickas ut per e-post senast 9.5.

14-15.5.2020

Urvalsprov

15.7.2020

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi.

22.7.2020 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

  • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
  • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade.

Hösten 2020

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mer information om studiestarten!

Förhandsuppgift

Förhandsuppgift 2020, Foto & klipp

 

Inlämning
Gör uppgifterna nedan. Du lämnar in uppgifterna genom att ladda upp dem på din ansökningsblankett i Studieinfo. Namnge filerna enligt följande: Efternamn, Förnamn, utbildningens namn, uppgiftens nummer (t.ex. "uppgift 1"). Max. filstorlek: 1 Gb. Deadline för att ladda upp uppgifterna på din ansökningsblankett är 8.4.2020 klockan 15:00.

Uppgift 1: Presentera dig själv
Det sägs att ett fotografi säger mer än tusen ord. Ta ett självporträtt i form av ett fotografi.
Inlämning: Elektroniskt i bildformat
Bedömningskriterier: Fantasi och kreativitet


Uppgift 2: Bildskapande
Bekanta dig med fotografen Hannes Heikuras bildserie ”Helsinki - Trilogia, Helsingfors - Trilogi”
 http://www.hannesheikura.com/ och utför båda deluppgifterna, a och b nedan.

a)    Berätta kort om fotografen och hur du upplever hans fotografier, längd ca 1 A4.
b)    Fotografera för denna uppgift en bildserie på tre bilder där det syns att du inspirerats av Hannes Heikuras bildstil. Du kan ta bilderna i svartvitt eller färg.
Inlämning: Elektroniskt i text- och/eller bildformat.
Bedömningskriterier: Förmåga att analysera bilder och återskapa en given bildstil.


Uppgift 3: Gör en kortfilm på max 2 min.
Utgångspunkten för din film är ett ordspråk, KÄRLEKEN ÄR BLIND. Gör din egen tolkning av ordspråket. Filmen får inte innehålla dialog. Filmen får ha musik och ljudeffekter.
Inlämning: Elektroniskt som videofil.
Bedömningskriterier: Kreativitet och fantasi i rörlig bild.

 

Urvalsprovet

Tidpunkt

14-15.5.2020 Närmare tidtabell får du i urvalsprovskallelsen.

Den 13.5 ordnas ett testtillfälle för dem som vill prova programmet som används i provet (Zoom). Mera information om testdagen finns i kallelsen till urvalsprovet. 

Reservera alla dagar!

Plats

Provet ordnas i sin helhet på distans. Närmare information får du i urvalsprovskallelsen. För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling, webkamera och mikrofon samt telefon med internetuppkoppling och kamera. 

Kallelse till urvalsprov

  • Alla behöriga sökande som har lämnat in en godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprovet.
  • Kallelse till det här provet skickas ut per e-post. Eftersom kallelserna till urvalsprovet för mediekultur sker på basis av förhandsuppgifterna kan vi skicka ut dem tidigare än för övriga utbildningars del.
  • Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen.

Förhandslitteratur 

Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför urvalsprovet.

Urvalsprovets innehåll

Urvalsprovet sker helt på distans. Urvalsprovet sker under en dag enligt personlig tidtabell, endera av de två dagar som angivits. Den personliga tidtabellen meddelas i kallalsebrevet. Själva uppgifterna tar sammanlagt ca 2h att utföra, inklusive uppkoppling och hantering av provmaterial.

Provet är tvådelat. Den första delen mäter förmåga att söka och hantera information på nätet samt att på basen av materialet sammanställa text till en helhet som på ett strukturerat sätt besvarar en given frågeställning. Den andra delen bedöms på basen av inriktningsspecifika individuella uppgifter.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).