Skip to main content

Bachelorutbildning

Kulturproducent

Bli framtidens proffs inom det breda och fascinerade kulturfältet!

Ansök till Utbildningen till Kulturproducent

Information om ansökan, viktiga datum och urvalsprovet

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen till kulturproducent, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprov och förhandslitteratur.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

20.3.2019

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 20.3.2019. Du gör din ansökan via studieinfo.fi.

Förhandsmaterialet till urvalsprovet publiceras närmare ansökningstiden.

3.4.2019 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

 • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

10.4.2019 kl. 15.00

Deadline för ansökningsbilagor

 • Om du ansöker om specialarrangemang ska du göra det senast nu.
 • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in bilagor i det här skedet.

10.5.2019

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet. Kallelserna skickas ut efter 10.5 per e-post. Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet enligt instruktionerna i kallelsebrevet och läsa förhandslitteraturen som du hittar mer information om längre ner på den här sidan.

20-21.5.2019

Urvalsprov

 • 20.5 - skriftligt urvalsprov för alla. 
 • 21.5 - intervju för dig som får godkänt i det skriftliga provet.

28.6.2019

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi

8.7.2019 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

 • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
 • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade.

Hösten 2019

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mer information om studiestarten!

Urvalsprovet

Preliminär information. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Tidpunkt

20 - 21.5.2019 (reservera båda dagarna)

Plats

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Kallelse till urvalsprov

 • Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet.
 • Kallelse till det här provet skickas ut efter 10.5 per e-post.
 • Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen.
 • Anmäl dig till urvalsprovet enligt anvisningarna i kallelsen.

Förhandslitteratur

Som kulturproducent möter du ofta olika slag av texter. Det kan handla om pressmeddelanden, manuskript för en teater, skönlitterära texter, sånglyrik, eller kulturpolitiska texter.

Som förhandslitteratur har vi valt tre texter som illustrerar kulturproducentens ”vardag”. Det handlar om examensarbeten som tidigare studerande från utbildningen skrivit. Alla texterna behandlar erfarenheter som studerande samlat och analyserat under sina studier i samband med t.ex. praktik eller självständiga projekt. Examensarbetena är inte nödvändigtvis de som fått toppbetyg, utan har valts för att de representerar arbete på olika branscher (t.ex. spel och bildkonst) och olika utmaningar i kulturproduktion.

På Arcadas hemsidor beskrivs kulturproducentens arbete bl.a. enligt följande:

 ”Nätverkande och förmåga att utveckla kulturfältet tillsammans med andra är grunden för kulturproducentens arbete. Till uppgifterna hör att underlätta för publiken och aktörer inom konst och kultur att hitta varandra.”

Exemplen i texterna vi har valt hjälper dig att konkretisera vad t.ex. nätverkande eller arbete med publik innebär och kan vara. Fokusera i texterna på att förstå vad som krävs av en kulturproducent och fundera på varför du vill arbeta som kulturproducent och varför du är lämpad för yrket. Inför urvalsprovet uppmanar vi dig också att följa med aktualiteter och aktuell debatt.

Texterna är (klicka på textens namn så öppnas den i ett nytt fönster):

Hellstedt, Jori  (2018), Utveckling av evenemangsverksamhet Case IGDA Finland r.f.

Jansson, Ellinor (2015) När konsten i sig inte längre räcker till Branding av bildkonstnärer Fallstudie: Zetterberg Gallery

Grönqvist, Alfons (2018) Att eftersträva variation - evenemangsproduktion i en småstad

  Urvalsprovets innehåll

  Urvalsprovet mäter förmåga att argumentera, skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, kreativitet och idérikedom samt förmåga att nätverka.

  Övrigt

  Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

  Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.

  Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.