Skip to main content

Bachelorutbildning

Kulturproducent

Bli framtidens proffs inom det breda och fascinerade kulturfältet!

Ansök till Utbildningen till Kulturproducent

Information om ansökan, viktiga datum och urvalsprovet

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen till kulturproducent, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprov och förhandslitteratur.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

18.3.2020

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 18.3.2020. Du gör din ansökan via studieinfo.fi.

Förhandsmaterialet till urvalsprovet publiceras närmare ansökningstiden.

1.4.2020 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

 • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

8.4.2020 kl. 15.00

Deadline för ansökningsbilagor

 • Om du ansöker om specialarrangemang ska du göra det senast nu.
 • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in bilagor i det här skedet.

9.5.2020

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet. Kallelserna skickas ut efter 9.5 per e-post. Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet enligt instruktionerna i kallelsebrevet och läsa förhandslitteraturen som du hittar mer information om längre ner på den här sidan.

27-28.5.2020 (preliminärt datum)

Urvalsprov

 • 27.5 - skriftligt urvalsprov för alla. (preliminär info)
 • 28.5 - intervju för dig som får godkänt i det skriftliga provet. (preliminär info)

8.7.2020

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi

15.7.2020 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

 • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
 • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade.

Hösten 2020

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mer information om studiestarten!

Urvalsprovet

Preliminär information. Vi förbehåller oss rätten till ändringar inför 2020. Återkom till denna sida närmare ansökningstiden så du säkert får den nyaste informationen!

Tidpunkt

Preliminärt datum 27 - 28.5.2020.

Plats

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Kallelse till urvalsprov

 • Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet.
 • Kallelse till det här provet skickas ut per e-post.
 • Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen.
 • Anmäl dig till urvalsprovet enligt anvisningarna i kallelsen.

Förhandslitteratur

Mer information om eventuell förhandslitteratur publiceras senare.

Urvalsprovets innehåll

Urvalsprovet mäter förmåga att argumentera, skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, kreativitet och idérikedom samt förmåga att nätverka.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.

Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.