Skip to main content

Bachelorutbildning

International Business

Examensbenämning

Nivå

Bachelor

Studietid

3,5 år

Omfattning

210 sp

Språkprofil

Engelska

Undervisningsspråket för International Business är engelska.

Studieplan

Utbildningens studieplan för läsåret 2017–18 publiceras närmare studiestarten. Du kan bekanta dig med föregående läsårs studieplan och kursutbud, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför det nya läsåret.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Please note that the following Swedish text is a translation for reference purposes only, and that this degree programme is taught in English. For more detailed information please see our programme description in English

Om du är intresserad av att läsa den här utbildningen på svenska, se vår svenskspråkiga syskonutbildning Företagsekonomi.

Om du vill studera företagsekonomi och ledarskap i en internationell miljö samtidigt som du får kunskaper och erfarenheter som förbereder dig för en internationell karriär, då är det den här utbildningen du letar efter.

Utbildningen i International Business siktar på att för det moderna näringslivet utbilda både nationellt och internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat, praktiskt yrkeskunnande. Utbildningen ger ett brett baskunnande inom företagsekonomins olika delområden, färdigheter i metodik och informationsbehandling för affärsutveckling samt ett fördjupat kunnande inom ett område enligt eget önskemål. Du kan välja mellan fyra inriktningar: marknadsföring, logistik, Financial Management och turism – vilket ger dig spetskompetens inom ditt valda område. Ett varierat urval av breddstudier ger dig ytterligare möjligheter att forma din utbildning utifrån dina egna behov och intressen.

Lärare med vitt skilda och internationella bakgrunder och gästföreläsare från våra partneruniversitet och -business schools garanterar dig den allra senaste kunskapen och undervisning av allra högsta klass. Du tillbringar flera månader på praktik vid företag både i Finland eller i utlandet.