Skip to main content

Bachelorutbildning

Informationsteknik

Inriktning på informationsanalys

Ansök till utbildningen inom Informationsteknik

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen i informationsteknik, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprov, förhandslitteratur och urvalsprovssamarbete.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

OBS! Till utbildningen i informationsteknik kan du bli antagen antingen på basis av ditt studentexamensbetyg eller via urvalsprov.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

20.3.2019

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 20.3.2019. Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

3.4.2019 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

  • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

10.4.2019 kl. 15.00

Deadline för antagningsbilagor

  • Om du ansöker om specialarrangemang ska du göra det senast nu.
  • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in bilagor i det här skedet.

Vecka 22

Resultaten från betygsantagningen publiceras

Om du har blivit antagen på basis av ditt studentexamensbetyg får du ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi.

29.5.2019

Urvalsprov

  • Arcada skickar inte ut en kallelse till urvalsprov.
  • Du skriver urvalsprovet vid den högskola som du har som högsta teknikönskemål i din ansökan.

28.6.2019

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi.

8.7.2019 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

  • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
  • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade. 

Hösten 2019

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan samt lämnat in bestyrka betygskopior får du mer information om studiestarten!

Urvalsprovet

Preliminär information. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Tidpunkt

29.5.2019

kl. 9:30 samling på stora torget
kl. 10:00 - 12:30 provtid

Plats

Om du har Arcada som ditt första teknikönskemål skriver du det på Arcada. Se nästa stycke för mera information.

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Kallelse till urvalsprov

  • Det här är ett riksomfattande urvalsprov som ordnas samma dag och tid vid alla yrkeshögskolor som deltar i urvalsprovssamarbetet.
  • Du skriver i provet vid den yrkeshögskola du har som högsta teknikönskemål bland de yrkeshögskolor som deltar i samarbetet.
  • Det kommer inte att skickas ut kallelser till det här urvalsprovet.

Förhandsmaterial

Förhandsmaterialet finns att läsas på nätet två 2 veckor innan provet under tiden 15.5.–29.5.2019.

Du hittar materialet här: http://teliennakko.metropolia.fi/

Urvalsprovets innehåll

Urvalsprovet är ett riksomfattande urvalsprov för sökande till utbildning inom teknik.

Urvalsprovet är skriftligt och tar 2–3 timmar. I provet mäts motivation, logiskt tänkande och problemlösningsförmåga samt grundläggande kunskaper i de naturvetenskapliga och matematiska ämnena. De som deltar i urvalsprovet får välja om de vill ha uppgifterna på finska eller svenska. Alla genomför samma prov oberoende av grundutbildning. Det är förbjudet att använda kalkylator i urvalsprovet. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökningomgången ifråga. I provet måste man få minst 10 poäng av 40 möjliga för att ha en chans att kunna bli antagen.

Tidigare års urvalsprov finns tillgängliga nedan. OBS! Provet förnyades 2016 och kalkylator får inte användas i det nya provet. Det betyder också att provuppgifterna har ändrat jämfört med tidigare års prov då man fått använda kalkylator.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis) vid inlämning av provet.

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.

Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bestyrkta kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.

Nationellt urvalsprovssamarbete

Här hittar du en en lista på vilka ansökningsmål som deltar i det nationella urvalsprovssamarbetet. Om du söker till flera av dessa ska du delta i urvalsprovet vid den yrkeshögskola som du har som högsta teknikönskemål.