Skip to main content

Bachelorutbildning till

Idrottsinstruktör

Vill du bli proffstränare i Finland eller utomlands? Vill du uppmuntra människor till hälsosam livsstil? Studera till idrottsinstruktör och bli proffs inom en växande bransch!

Ansök till utbildningen till Idrottsinstruktör

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen till idrottsinstruktör, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprov och förhandslitteratur.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

20.3.2019

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 20.3.2019. Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

3.4.2019 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

 • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

10.4.2019 kl. 15.00

Deadline för ansökningsbilagor

 • Om du ansöker om specialarrangemang ska du göra det senast nu.
 • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in bilagor i det här skedet.

10.5.2019

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet. Kallelserna skickas ut efter 10.5 per e-post. Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet enligt instruktionerna i kallelsebrevet och läsa förhandslitteraturen som du hittar mer information om längre ner på den här sidan.

23.5 (och 24.5 ifall antalet sökande är stort)

Urvalsprov

Urvalsprovet består av: ett skriftligt prov, praktiskt test i idrottsfärdighet, instruktionsövning och intervju. Urvalsprovet tar en dag.

28.6.2019

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi.

8.7.2019 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

 • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
 • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade. 

Hösten 2019

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mer information om studiestarten!

Urvalsprovet

Preliminär information. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Tidpunkt

23.5.2019 (ifall antalet sökande är större än förväntat, ordnas ett till provtilläflle den 24.5).

En dags prov för sökande.

Plats

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Kallelse till urvalsprovet

 • Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet.
 • Kallelse till det här provet skickas ut efter 10.5, huvudsakligen per epost.
 • Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen.
 • Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet enligt anvisningarna i urvalsprovskallelsen.
 • Arcada deltar inte i förurvalsprovet inom idrottsområdet.

Förhandslitteratur

Du hittar hela urvalsprovets frågebatteri genom att klicka på länkarna nedan. Du kan sedan öva på frågorna på förhand. Av dessa frågor kommer sedan x-antal att vara med i urvalsprovets kunskapsdel. Frågorna handlar om människans biologi.

Del 1 av frågebatteriet

Del 2 av frågebatteriet

Urvalsprovets innehåll

Urvalsprovets innehåll
Del 1:
•    Skriftligt test som baserar sig på förhandslitteratur (publiceras senare ovan). De som får godkänt resultat i skriftliga testet går vidare till del 2.
Del 2:
•    Praktiskt test i idrottsfärdigheter: uthållighetstest (peep-test) samt fysiska och koordinationsuppgifter
•    Instruktionsövning: Den här uppgiften går ut på att man skall instruera en grupp. Man får en uppgift och har möjlighet att förbereda sig innan instruktionstillfället.
•    Intervju: personlig intervju med lärare.

Poäng

I urvalsprovet kan man få max 70 poäng. Gräns för godkänt urvalsprov går vid 30 poäng. Dessutom måste alla delmoment vara godkända för att provet skall vara godkänt.

Arbetserfarenhet / Branschmeriter

I samband med urvalsprovet bedöms de sökandes intresse för och arbetserfarenhet inom branschen.

Arbetserfarenheten uppges och kontrolleras i samband med urvalsprovet på basis av under provdagen inlämnade betygskopior. Du skall m.a.o. till urvalsprovet ta med dig KOPIOR av lämpliga intyg. Kopiorna returneras inte.

Vid bedömningen av intresset för branschen kan bl.a. följande beaktas

 • yrkesförberedande utbildning för utbildningen (t.ex. 4–8 månaders kurser vid idrottsinstitut) riksomfattande målinriktad utbildning i en idrotts- och ungdomsorganisation
 • för utbildningen lämplig annan yrkesutbildning och lämpliga vitsordsstudier vid öppen yrkeshögskola eller öppet universitet
 • gymnasiediplom i gymnastik
 • förtroendeuppdrag i organisationer och föreningar, projektledning och andra motsvarande aktiviteter
 • idrottsprestationer samt verksamhet som idrottsinstruktör eller idrottstränare under fritiden

Poäng ges för lämplig arbetserfarenhet inom idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet samt inom undervisning och fostran. Arbetserfarenheten före ansökningstidens utgång ska vara förvärvad efter att sökanden fyllt 16 år (två månaders arbetserfarenhet ger en poäng). I deltidsarbete (minst 20 timmer per vecka) motsvarar arbete om 150 timmar för samma arbetsgivare en månads arbetserfarenhet.

Värnplikt och civiltjänstgöring räknas som arbetserfarenhet så att tjänstgöring som fullgjorts före ansökningstidens utgång godkänns (tre månaders tjänstgöring motsvarar en månads arbetserfarenhet).

Arbetserfarenheten uppges och kontrolleras i samband med urvalsprovet på basis av arbetsintyg. Arbetsintyg som lämnas in försenat beaktas inte.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Utbildningen deltar inte i något urvalsprovssamarbete, vilket innebär att sökande bör delta i det här urvalsprovet vid Arcada för att kunna beaktas i antagningen.

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.