Skip to main content

Bachelorutbildning till

Idrottsinstruktör

Vill du bli proffstränare i Finland eller utomlands? Vill du uppmuntra människor till hälsosam livsstil? Studera till idrottsinstruktör och bli proffs inom en växande bransch!

Examensbenämning

Idrottsinstruktör (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

3,5 år

Omfattning

210 sp

Språkprofil

Svenska, finska & engelska

Utbildningen till idrottsinstruktör är svenskspråkig. I utbildningen ingår även språkstudier. Kurserna går på svenska, finska och engelska, så under studietiden lär du dig också att jobba på olika språk.  

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Tycker du om att röra på dig? Vill du sporra toppidrottare till ännu bättre resultat? Vill du jobba med att sprida idrottens glädjebudskap och uppmuntra människor i olika åldrar att röra på sig, må bättre och välja en hälsosam livsstil? Tror du på att fysisk aktivitet påverkar vår arbetshälsa?

Svarar du ja på frågorna? Kom till Arcada! Vi erbjuder dig de mest mångsidiga studiemöjligheterna inom idrott på högskolenivå på svenska i Finland. 

Studierna till idrottsinstruktör kombinerar teori och praktik. Arcadas lärare är experter inom sitt område och duktiga pedagoger. Du jobbar även med proffs från branschen inom projekt, evenemang och under dina praktikperioder, så du skapar dig ett brett nätverk av kontakter redan under studierna.   

Din idrottsutbildning på Arcada sker i en mångkulturell miljö, praktikperioderna och utbyten utomlands förbereder dig för såväl den inhemska som den internationella arbetsmarknaden.

Många jobbmöjligheter inom en växande bransch

”Som högskoleutbildad idrottsinstruktör har du många valmöjligheter på arbetsmarknaden, både i Finland och utomlands. Vi vet att det finns ett klart behov av högskoleutbildade tränare. Också i företagsvärlden kommer det anställas idrottsinstruktörer i större utsträckning än tidigare, eftersom företagen allt mer uppmärksammar sambandet mellan bättre hälsa och produktivitet, och är mera uppmärksamma vid sina arbetstagares hälsa. Som högskola har vi nära kontakter till arbetsmarknaden och en stor del av studierna sker i samarbete med arbetslivet. Kom med, så hjälper vi dig bygga din egen stig för att bli proffs inom idrottsbranschen!"

Marko Vaappo

Utbildningsansvarig

 
 

 

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

25 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Öppna YH-leden

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansök

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

Vad du lär dig

Du lär dig bl.a.

 • Test- och träningslära
 • Idrottsnäring
 • Mental träning och coachingsmetoder
 • Metoder för attityd- och beteendeförändring
 • Sports management
 • Idrottspedagogik 

Du lär dig också kommunikation, evenemangsplanering, ledarskap och entreprenörskap.

Vad du kan jobba som

Som idrottsinstruktör kan du bl.a. jobba inom kommuner, föreningar, företag och i olika organisationer som:

 • Instruktör
 • Idrotts- eller hälsoprojektplanerare
 • Tränare
 • Projektkoordinator inom idrottsbranch
  • Barn, ungdomar, vuxna åldringar, specialgrupper
 • Projektkoordinator inom hälsofrämjande branch
 • Personal trainer (pt)
 • Företagare

En del av våra utexaminerade har också startat företag inom hälso- och idrottsbranschen.

Moderna inlärningsmiljöer

Som blivande idrottsinstruktör studerar du i en väldigt modern miljö på Arcada. I februari 2019 stog vår splitternya idrottshall klar på campus. Många av våra kurser håller vi i exempelvis i gymnastiksalen, konditionssalen och i testlabbet, vilka alla ingår i den nya idrottshallen.

Vad våra studenter säger om utbildningen

Avatar

Johan Vilo

Studerar till idrottsinstruktör

- Jag fastnade direkt då jag såg ordet idrott och visste att det här är rätt utbildning för mig. Att ha idrott som yrke passar mig perfekt och i framtiden skulle jag vilja jobba med att utveckla coachandet inom motorsporten. Test- och träningslära har varit extra intressant, eftersom vi då först går igenom teori och sedan lär oss i praktiken om allt från att utföra tester till olika rörelser. För att passa som idrottsinstruktör måste man vara intresserad av människors välmående och vilja hjälpa andra att må bättre.

Avatar

Erica Mäki-Ullakko

Studerar till idrottsinstruktör

- Idrott och hälsa känns som mina områden och det är bra att man på Arcada kan välja om man vill fokusera på en enskild gren eller jobba med hälsopromotion på ett allmänt plan. Det bästa med utbildningen är att man lär sig om en mängd olika idrottsgrenar, men samtidigt får den pedagogiska aspekten och kunskap om hur man bäst kan lära ut till andra. Själv trivs jag med att instruera barn och vill gärna jobba som gymnastiklärare i framtiden. En bra idrottsinstruktör är öppen, inte rädd för utmaningar och vågar bemöta människor.

Studiernas struktur

Studiernas struktur

Studierna till idrottsinstruktör är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder.

De flesta kurser kombinerar teori och praktiska övningar. Projektarbeten, självstudier och skriftliga uppgifter ingår i alla skeden av utbildningen. Det egna ansvaret för studierna och inlärningen betonas och stöds genom individuell handledning och grupphandledning. 

Studierna till idrottsinstruktör består av:

 • Allmänna studier 30 studiepoäng (sp)
 • Grundstudier 30 sp
 • Ämnesstudier 90 sp
 • Breddstudier 30 sp
 • Examensarbete och metodik 30 sp

Ämnesstudierna och breddstudierna inkluderar även 40 sp (minimi 30 sp) praktik.

Hälsofrämjande expert eller tränarproffs? 

Utöver basutbildningen till idrottsinstruktör erbjuder Arcada dig två möjligheter till specialisering. Under det första studieåret kan du välja mellan profileringsalternativen hälsofrämjande eller tränarskap. 

Inom hälsofrämjande lär du dig bl.a. hälsorelaterat förändringsarbete, hälsoutveckling och hälsofrämjande attityd- och beteendeutveckling. Du lär dig förstå vilka faktorer som påverkar hälsan. Brinner du för hälsa och vill bidra med ditt yrke till välbefinnande och en livsstilsförändring och ett hälsofrämjande samhälle är den här profileringen just för dig.  

Tränarprofilen är för dig som vill satsa på en professionell tränarkarriär och vill sporra toppidrottare till allt bättre idrottsprestationer. Du kan jobba som tränare inom finländsk eller internationell idrott.  Väljer du tränarskap utvecklar du dina tränarkompetenser inom den idrottsgren som du har valt att specialisera dig i. 

Professionellt nätverk redan under studietiden

Studierna på Arcada kombinerar teori och praktik och redan under studietiden kommer du i kontakt med arbetslivet i olika projekt. Inom idrottsinstruktörsutbildningen samarbetar vi med bl.a. Finlands Svenska Idrott r.f (FSI), URHEA, specialidrottsförbund, Olympiska kommittén, idrottsföreningar, idrottsverk, Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf, Folkhälsan och R5. 

Evenemang 

Som idrottsinstruktörsstudent lär du dig planera, utveckla, organisera och utvärdera idrotts- och hälsofrämjande aktiviteter och evenemang för olika åldersgrupper. 

Våra studenter deltar årligen i arrangemangen av olika evenemang ex. School Action Day och Sweet Sweat. I samarbete med vår samarbetspartner FSI ordnar vi på Arcada ett årligt tränarseminarium. Vi deltar också i Vau ry:s evenemang. 

Eftersom vi också satsar på företagande och företagsamhet så deltar vi i bl.a. Upgraded Health Festival – Nordens största startup och innovationsevenemang inom hälsobranschen. 

Studentutbyte

Du blir många erfarenheter rikare när du studerar eller jobbar utomlands och erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Som idrottsinstruktörsstudent kan du studera vid högskolor i Sverige, Norge, Spanien, Canada och Tyskland. Vi samarbetar med bl.a. Gymnastik- och idrottshögskolan, Högskolan i Halmstad, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria och Mount Royal University.

Praktiken är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Du kan göra praktiken utomlands om du vill.

Fortsatta utbildningsmöjligheter

Som utexaminerad idrottsinstruktör (och efter 3 års arbetserfarenhet) kan du fortsätta studera på masternivå (högre yrkeshögskoleexamen) och förbereda dig för mer krävande expert-, utvecklings- och ledaruppgifter. Arcada erbjuder masterstudier i bl.a. Hälsofrämjande. Du kan också gå enskilda masterstudier vid Öppna yrkeshögskolan. 

Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är en av de största på Arcada med närmare 750 studenter. Med öppenhet och innovation som ledord utbildar vi morgondagens experter för en arbetsmarknad i konstant förändring. Inom våra utbildningar lägger vi också vikt vid nyfikenhet, hälsofrämjande och ledarskap för att du som utexaminerad ska utveckla de kompetenser som krävs inom just din bransch och även kunna driva utvecklingen inom den vidare.

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet.

Marko Vaappo

Utbildningsansvarig

+358 294 282 685

Avatar

Topi Taskinen, GIM

Lektor i idrott, ansvarig för profileringen tränarskap


+358 207 699 403

Cia Törnblom

Lektor i idrott, ansvarig för profileringen hälsofrämjande


+358 207 699 621

Carina Kiukas

Prefekt

+358 294 282 536