Skip to main content

Bachelorutbildning till

Idrottsinstruktör

Vill du bli proffstränare i Finland eller utomlands? Vill du uppmuntra människor till hälsosam livsstil? Studera till idrottsinstruktör och bli proffs inom en växande bransch!

Examensbenämning

Idrottsinstruktör (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

3,5 år

Omfattning

210 sp

Språkprofil

Svenska, finska & engelska

Utbildningen till idrottsinstruktör är svenskspråkig. I utbildningen ingår även språkstudier. Kurserna går på svenska, finska och engelska, så under studietiden lär du dig också att jobba på olika språk.  

Studieplan

Utbildningens studieplan för läsåret 2017–18 publiceras närmare studiestarten. Du kan bekanta dig med föregående läsårs studieplan och kursutbud, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför det nya läsåret.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Tycker du om att röra på dig? Vill du sporra toppidrottare till ännu bättre resultat? Vill du jobba med att sprida idrottens glädjebudskap och uppmuntra människor i olika åldrar att röra på sig, må bättre och välja en hälsosam livsstil? Tror du på att fysisk aktivitet påverkar vår arbetshälsa?

Svarar du ja på frågorna? Kom till Arcada! Vi erbjuder dig de mest mångsidiga studiemöjligheterna inom idrott på högskolenivå på svenska i Finland. 

Studierna till idrottsinstruktör kombinerar teori och praktik. Arcadas lärare är experter inom sitt område och duktiga pedagoger. Du jobbar även med proffs från branschen inom projekt, evenemang och under dina praktikperioder, så du skapar dig ett brett nätverk av kontakter redan under studierna.   

Dina studier på Arcada i en mångkulturell miljö, praktikperioderna och utbyten utomlands förbereder dig för såväl den inhemska som den internationella arbetsmarknaden.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Ansökningstid 15.3–5.4.2017

25 nybörjarplatser!

Ansök nu!

Flytt från annan utbildning

Ansökningstid 2-16.5.2017

Ansökan öppnar 2.5

Mer information

Öppna YH-leden

Ansökningstid 1.6-4.8.2017

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansökan öppnar 1.6

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

Vad du lär dig

Du lär dig bl.a.

 • Test- och träningslära
 • Idrottsnäring
 • Mental träning och coachingsmetoder
 • Metoder för attityd- och beteendeförändring
 • Sports management
 • Idrottspedagogik 

Du lär dig också kommunikation, evenemangsplanering, ledarskap och entreprenörskap.

Vad du kan jobba som

Som idrottsinstruktör kan du bl.a. jobba inom kommuner, föreningar, företag och i olika organisationer som:

 • instruktör,
 • idrotts- eller hälsoprojektplanerare
 • tränare

En del av våra utexaminerade har också startat företag inom hälso- och idrottsbranschen.

Moderna inlärningsmiljöer

Som blivande idrottsinstruktör studerar du i en modern miljö på Arcada. Många av våra kurser håller vi i exempelvis i gymnastiksalen, konditionssalen och i testlabbet. Inom ett par år väntas även en ny idrottshall med moderna utrymmen och utrustning stå klar på Arcadas campus.

Vad våra studenter säger om utbildningen

Avatar

Johan Vilo

Studerar till idrottsinstruktör

- Jag fastnade direkt då jag såg ordet idrott och visste att det här är rätt utbildning för mig. Att ha idrott som yrke passar mig perfekt och i framtiden skulle jag vilja jobba med att utveckla coachandet inom motorsporten. Test- och träningslära har varit extra intressant, eftersom vi då först går igenom teori och sedan lär oss i praktiken om allt från att utföra tester till olika rörelser. För att passa som idrottsinstruktör måste man vara intresserad av människors välmående och vilja hjälpa andra att må bättre.

Avatar

Erica Mäki-Ullakko

Studerar till idrottsinstruktör

- Idrott och hälsa känns som mina områden och det är bra att man på Arcada kan välja om man vill fokusera på en enskild gren eller jobba med hälsopromotion på ett allmänt plan. Det bästa med utbildningen är att man lär sig om en mängd olika idrottsgrenar, men samtidigt får den pedagogiska aspekten och kunskap om hur man bäst kan lära ut till andra. Själv trivs jag med att instruera barn och vill gärna jobba som gymnastiklärare i framtiden. En bra idrottsinstruktör är öppen, inte rädd för utmaningar och vågar bemöta människor.

Studiernas struktur

Studiernas struktur

Studierna till idrottsinstruktör är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder.

De flesta kurser kombinerar teori och praktiska övningar. Projektarbeten, självstudier och skriftliga uppgifter ingår i alla skeden av utbildningen. Det egna ansvaret för studierna och inlärningen betonas och stöds genom individuell handledning och grupphandledning. 

Studierna till idrottsinstruktör består av:

 • Allmänna studier 30 studiepoäng (sp)
 • Grundstudier 30 sp
 • Ämnesstudier 90 sp
 • Breddstudier 30 sp
 • Examensarbete och metodik 30 sp

Ämnesstudierna och breddstudierna inkluderar även 35 sp praktik.

Hälsofrämjande expert eller tränarproffs? 

Utöver basutbildningen till idrottsinstruktör erbjuder Arcada dig två möjligheter till specialisering. Under det första studieåret kan du välja mellan profileringsalternativen hälsofrämjande eller tränarskap. 

Inom hälsofrämjande lär du dig bl.a. hälsorelaterat förändringsarbete, hälsoutveckling och hälsofrämjande attityd- och beteendeutveckling. Du lär dig förstå vilka faktorer som påverkar hälsan. Brinner du för hälsa och vill bidra med ditt yrke till välbefinnande och en livsstilsförändring och ett hälsofrämjande samhälle är den här profileringen just för dig.  

Tränarprofilen är för dig som vill satsa på en professionell tränarkarriär och vill sporra toppidrottare till allt bättre idrottsprestationer. Du kan jobba som tränare inom finländsk eller internationell idrott.  Väljer du tränarskap utvecklar du dina tränarkompetenser inom den idrottsgren som du har valt att specialisera dig i. 

Professionellt nätverk redan under studietiden

Studierna på Arcada kombinerar teori och praktik och redan under studietiden kommer du i kontakt med arbetslivet i olika projekt. Inom idrottsinstruktörsutbildningen samarbetar vi med bl.a. Finlands Svenska Idrott r.f (FSI), URHEA, specialidrottsförbund, Olympiska kommittén, idrottsföreningar, idrottsverk, Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf, Folkhälsan och R5. 

Evenemang 

Som idrottsinstruktörsstudent lär du dig planera, utveckla, organisera och utvärdera idrotts- och hälsofrämjande aktiviteter och evenemang för olika åldersgrupper. 

Våra studenter deltar årligen i arrangemangen av olika evenemang ex. School Action Day och Sweet Sweat. I samarbete med vår samarbetspartner FSI ordnar vi på Arcada ett årligt tränarseminarium. Vi deltar också i Vau ry:s evenemang. 

Eftersom vi också satsar på företagande och företagsamhet så deltar vi i bl.a. Upgraded Health Festival – Nordens största startup och innovationsevenemang inom hälsobranschen. 

Studentutbyte

Du blir många erfarenheter rikare när du studerar eller jobbar utomlands och erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Som idrottsinstruktörsstudent kan du studera vid högskolor i Sverige, Norge, Spanien, Canada och Tyskland. Vi samarbetar med bl.a. Gymnastik- och idrottshögskolan, Högskolan i Halmstad, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria och Mount Royal University.

Praktiken är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Du kan göra praktiken utomlands om du vill.

Fortsatta utbildningsmöjligheter

Som utexaminerad idrottsinstruktör (och efter 3 års arbetserfarenhet) kan du fortsätta studera på masternivå (högre yrkeshögskoleexamen) och förbereda dig för mer krävande expert-, utvecklings- och ledaruppgifter. Arcada erbjuder masterstudier i bl.a. Hälsofrämjande. Du kan också gå enskilda masterstudier vid Öppna yrkeshögskolan. 

Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är den största på Arcada med över 1 100 studenter och ett femtiotal lärare och forskare. Institutionen är en central utbildare inom idrott, social- och hälsovård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. 

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Inom hälsofrämjande finns ett stort kunnande på vår institution – vi fokuserar på att förebygga nedsatt arbetsförmåga och på att förlänga arbetskarriärerna. 

Arcada samarbetar nära med bl.a. kommuner, Folkhälsan, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och ett flertal universitet så som Helsingfors Universitet, Universitet i Riga och högskolorna i Stavanger, Halmstad och Mälardalen.

Avatar

Riitta Vienola, GIM

Examensansvarig lektor

+358 207 699 560

Avatar

Topi Taskinen, GIM

Lektor i idrott, ansvarig för inriktningen tränarskap


+358 207 699 403

Avatar

Mikaela Wiik

Timlärare i hälsopromotion, ansvarig för inriktningen hälsofrämjande


+358 207 699 414