Skip to main content

Bachelorutbildning till

Förstavårdare

- Akutvård räddar liv. Förstavårdaren jobbar i team och fattar snabba beslut.

Ansök till utbildningen till Förstavårdare

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen till förstavårdare, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprov och förhandslitteratur.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

17.3.2021

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar.  Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

31.3.2021 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

 • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

7.4.2021 kl. 15.00

Deadline för antagningsbilagor

 • Om du ansöker om specialarrangemang ska du göra det senast nu.
 • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in bilagor i det här skedet.

mitten av maj

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet. Kallelserna skickas ut i mitten av maj.

Maj

Urvalsprov

Närmare tidtabell publiceras här senare.

9.7.2021

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi.

16.7.2021 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

 • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
 • Senast nu skall dina betygskopior vara uppladdade på ansökningsblanketten.

Hösten 2021

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mer information om studiestarten!

Urvalsprovet

Tidpunkt (informeras senare)

 

Plats

Mera information följer senare

Kallelse till urvalsprov

 • Alla behöriga sökande kallas till det här urvalsprovet.
 • Kallelse till det här provet skickas ut per e-post i mitten av maj
 • Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen till utbildningen.
 • Sökande behöver även försäkra sig om att de uppgett en fungerande e-postadress. Denna adress används bl.a. för att kommunicera länkar genom vilka provet sker.  

Förhandslitteratur

Information om eventuell förhandslitteratur publiceras senare.

Urvalsprovets innehåll

Information om urvalsprovets innehåll publiceras senare.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Utbildningen deltar inte i urvalsprovssamarbetet, vilket innebär att sökande bör delta i urvalsprovet vid Arcada för att kunna beaktas i antagningen.

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.

Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.

Konditionstestet (ordnas inte under ansökan 2020)

För att säkra avancemang från konditionstesterna bör man i varje moment uppnå poängnivå 3.

Akutvårdsteamet förbehåller rätten sig att ändra gränsvärden vid behov.

Magmusklernas dynamiska uthållighetsstyrka

 • testas med sit-ups där knäna är i 90 graders vinkel och fötterna hålls fast
 • kroppen höjs upp tills handleden når knäskålen
 • rörelsen görs konstant och jämt tills man inte orkar eller maximalt 60 gånger
 • knyckiga rörelser eller pauser godkänns inte

Poäng

  Kvinnor Män
1 ≤ 26 ≤ 35
2 27 - 35 36 - 43
3 36 - 45 44 - 54
4 46 - 60 55 - 60

 

Benstyrka, framfall

 • testas så att sökanden håller en 16 kg:s tyngd i var hand och stiger ett steg (1,5 gånger den egna fotlängden) framåt och för det bakomvarande benets knä till golvet. Härefter stiger man genast tillbaka till utgångsläget. Rörelsen utförs turvis med höger och vänster ben
 • knyckiga rörelser eller pauser godkänns inte

Poäng

  Kvinnor Män
1 ≤ 3 ≤ 9
2 4 - 5 10 - 17
3 6 - 8 18 - 23
4 9 - 12 24 - 35
5 >13 >36

 

Handstyrka

 • testas med en hand - dynamometer
 • sökanden sitter på en pall med knäna i 90 graders vinkel och håller i dynamometern med handen placerad så att armbågen är i en 90 graders vinkel
 • dynamometern pressas snabbt och effektivt, inga överlopps kroppsrörelser tillåts
 • testet utförs 2 x med vardera hand varefter medeltalet från båda händers bästa resultat är det slutliga resultatet

Poäng

  Kvinnor Män
1 ≤ 29 ≤ 43
2 30 - 31 44 - 48
3 32 - 34 49 - 53
4 35 - 37 54 - 57
5 >38 >58

 

Ryggmusklernas statiska uthållighet

 • utförs så att sökanden lägger sig på mage på ett bord, för framåt kroppen så långt att höften når kanten på bordet och överkroppen hänger utanför
 • en rem spänns över vristerna så benen hålls stadigt på plats
 • övre kroppen höjs tills kroppen är vågrät och händerna förs till nacken så att armbågarna hålls vågräta
 • ställningen hålls så länge man orkar eller maximalt 4 min

Poäng

  Kvinnor Män
1 ≤ 1:16 ≤ 1:08
2 1:17 - 1:55 1:09 - 1:21
3 1:56 - 2:01 1:22 - 1:32
4 2:02 - 2:28 1:33 - 1:58
5 >2:29 >1:59

 

Konditionsbana

 • utförs på en bana där sökanden bör ta sig fram genom att bära vikter, gå uppför trappor, utföra hjärtmassage, visa prov på fingerfärdighet samt bära en bår i olika rörelsemoment
 • banan utförs på tid men löpning är förbjudet
 • poäng ges enligt tid
 • för fel utförda delmoment fås strafftid
 • banans uppläggning publiceras inte
 • för att klara av banan krävs en god grundkondition och muskelstyrka