Skip to main content

Bachelorutbildning

Företagsekonomi

Ansök till utbildningen i företagsekonomi

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen i företagsekonomi, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprov, förhandslitteratur och urvalsprovssamarbete.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

OBS! Till utbildningen i företagsekonomi kan du bli antagen antingen på basis av ditt studentexamensbetyg eller via urvalsprov.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

20.3.2019

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 20.3.2019. Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

3.4.2019 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

  • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

10.4.2019 kl. 15.00

Deadline för antagningsbilagor

  • Om du ansöker om specialarrangemang ska du göra det senast nu.
  • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in bilagor i det här skedet.

18.4.2019

Förhandslitteraturen publiceras

Du hittar förhandslitteraturen i PDF-format på den här sidan under rubriken förhandslitteratur. Förhandslitteraturen är tillgänglig 18.4-7.6.2019.

Vecka 22

Resultaten från betygsantagningen publiceras

Om du har blivit antagen på basis av ditt studentexamensbetyg får du ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi.

7.6.2019 kl. 12-14

Urvalsprov

  • Riksomfattande urvalsprov som arrangeras samma dag och tid vid alla yrkeshögskolor som deltar i urvalsprovssamarbetet. Du får delta i provet vid den yrkeshögskola du har som högsta företagsekonomiönskemål bland de yrkeshögskolor som deltar i samarbetet.
  • Arcada skickar inte ut en kallelse till urvalsprov.

28.6.2019

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi.

8.7.2019 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

  • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
  • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade. 

Hösten 2019

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan samt lämnat in bestyrkta betygskopior får du mer information om studiestarten!

Urvalsprovet

Preliminär information. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Återkom till denna sida närmare ansökningstiden så du säkert får den nyaste informationen!

 

Tidpunkt

7.6.2019
Samling på Stora torget kl. 11.30
Provet äger rum kl. 12-14.

Plats

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Förhandslitteratur

Förhandslitteraturen som du ska läsa inför urvalsprovet finns publicerad här (som pdf-bilagor) under tiden 18.4-7.6.2019.

Anvisningar: Material till urvalsprovet för företagsekonomi

Aktia Bank Abps Årsredovisning 2017

Nordic Council of Ministers, State of the Nordic Region 2018

Exempeluppgifter från det nationella urvalsprovet i företagsekonomi

 

Kallelse till urvalsprov

Det här är ett riksomfattande urvalsprov som ordnas samma dag och tid vid alla yrkeshögskolor som deltar i urvalsprovssamarbetet. Du får delta i provet vid den yrkeshögskola du har som högsta företagsekonomiönskemål bland de yrkeshögskolor som deltar i samarbetet.

Det kommer inte att skickas ut kallelser till det här urvalsprovet så följ med denna sida för mer information om vilka yrkeshögskolor som samarbetar och för att du som har Arcada som högsta företagsekonomiönskemål ska veta vad du behöver göra inför urvalsprovet. Vi kommer att publicera mer information närmare urvalsprovet.

Det ordnas ett riksomfattande urvalsprov för utbildning inom företagsekonomi. Ifall du söker till flera företagsekonomiutbildningar på svenska och/eller finska är det den yrkeshögskola som du har först bland dina företagsekonomiönskemål du får kallelse till. Provet kan endast skrivas vid den yrkeshögskolan. Vid Arcada kan provet endast skrivas på svenska våren 2019.

Urvalsprovets innehåll

Det riksomfattande urvalsprovet för företagsekonomi består av tre delar:

  • en uppsats som baserar sig på förhandsmaterialet (10 poäng)
  • flervalsuppgifter som baserar sig på förhandsmaterialet (15 poäng)
  • en del som mäter logisk slutledningsförmåga och kunskaperna i matematik (15 poäng).

För att ha en chans att kunna bli antagen måste man få minst 10 poäng i urvalsprovet (av max 40p). Urvalsprovet tar två timmar, men på grund av arrangemangen ska tre timmar reserveras.

Övrigt om urvalsprovet

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.

Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.

Nationellt urvalsprovssamarbete

Här hittar du en en lista på vilka ansökningsmål som deltar i det nationella urvalsprovssamarbetet. Om du söker till flera av dessa ska du delta i urvalsprovet vid den yrkeshögskola som du har som högsta företagsekonomiönskemål.

Frågor om ansökan?

Har du frågor som du inte hittar svar på i vår guide för ansökan? Kontakta oss på antagningsservice:

antagningsservice@arcada.fi
+358 207 699 699