Skip to main content

Bachelorutbildning

Ergoterapeut

– ett kreativt yrke med fokus på problemlösning för en bättre vardag

Ansök till utbildningen till Ergoterapeut

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen till ergoterapeut, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprov och förhandslitteratur.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där får du hjälp med att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, hittar alla viktiga datum för din ansökan och kan läsa mer om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas bachelorutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Öppna YH

Visste du att Öppna YH-studier är ett perfekt alternativ för dig som i framtiden vill läsa en bachelorutbildning på Arcada? När du avlagt ett visst antal studiepoäng inom öppna YH-leden kan du fortsätta dina studier som examensstudent.

Läs mer om Öppna YH.

Ansökan steg för steg

20.3.2019

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 20.3.2019.  Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

3.4.2019 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

  • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

10.4.2019 kl. 15.00

Deadline för antagningsbilagor

  • Om du ansöker om specialarrangemang ska du göra det senast nu.
  • Här kan du kontrollera om du behöver skicka in bilagor i det här skedet.

10.5.2019

Kallelse till urvalsprov skickas ut

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet. Kallelserna skickas ut efter 10.5 i per e-post. Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet enligt instruktionerna i kallelsebrevet och läsa förhandslitteraturen som du hittar mer information om längre ner på den här sidan.

27.5.2019

Urvalsprov

Urvalsprovet är en dag.

28.6.2019

Antagningsresultaten publiceras

Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi.

8.7.2019 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

  • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
  • Senast nu skall dina bestyrkta betygskopior vara inskickade.

Hösten 2019

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats och gjort läsårsanmälan får du mera information om studiestarten!

Urvalsprovet

Preliminär information. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

 

Tidpunkt

27.5.2019

Plats

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Kallelse till urval

  • Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet.
  • Kallelse till det här provet skickas ut efter 10.5.2019 per e-post
  • Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen.
  • Arcada deltar inte i förurvalsprovet inom social- och hälsoområdet.

Förhandslitteratur

Förhandslitteraturen består av material utgivet av Sveriges arbetsterapeuter. Följande länkar leder till Sveriges arbetsterapeuters hemsidor varifrån du kan ladda ner materialet eller läsa det direkt på hemsidan.

Aktivitet en mänsklig rättighet

Arbetsterapi i primärvården

Arbetsterapi och personcentrering

Arbetsterapi och välfärdsteknik

Vägen till en jämlik rehabilitering för äldre

Urvalsprovets innehåll

Urvalsprovet pågår under en dag.

Textprov

Textprovet baserar sig på förhandslitteraturen, och består av essäfrågor.

Gruppdiskussion

De sökande delas in i små grupper och får ett ämne som de ska diskutera. Diskussionen ska sedan utmynna i ett gemensamt beslut i gruppen. Detta delmoment visar hur de sökande fungerar i grupp (samarbetsförmåga, se och höra andra, egen aktivitet). Dessutom visar provet förmåga att bearbeta och kunna göra beslut på basis av given information (hålla sig till ett ämne, motivera, argumentera, lyfta fram olika infallsvinklar etc.).

Intervju

Den sökande intervjuas av lärare på utbildningen. Syftet med intervjun är att utreda motivation, lämplighet för yrket, tidigare kännedom om yrket, tidigare arbetserfarenhet, hälsoaspekter som kan inverka på utövandet av yrket och övriga aspekter som kan befrämja yrkesutövningen.

Antagning

I urvalsprovet kan man få max 70 poäng. Gräns för godkänt urvalsprov går vid 30 poäng. Dessutom måste alla delmoment vara godkända för att provet skall vara godkänt.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Utbildningen deltar inte i urvalsprovssamarbetet, vilket innebär att sökande bör delta i det här urvalsprovet vid Arcada för att kunna beaktas i antagningen.

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.

Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.