Menu

Navigation

Att studera på Arcada

En spännande resa mot en värdefull examen

Som student på Arcada får du en modern examen som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Du studerar i en modern och inspirerande miljö med studenter och experter från olika branscher. Som Arcadastudent får du vara med och ta fram ny kunskap genom att delta i spännande forsknings- och utvecklingsprojekt. Arbetserfarenhet och kontakter får du via arbetspraktiken som ingår i din examen. Många studenter väljer att vara kåraktiva och aktiva i ämnesföreningarna eller att fungera som tutorer och studentambassadörer för att skaffa erfarenhet och kontaktnät.  

Vi är även stolta över att vi kan erbjuda våra studenter en internationell miljö. De internationella studenterna utgör hela 10 procent och representerar tillsammans över 40 nationaliteter. Som student på Arcada har du goda möjligheter till studentutbyte vid någon av våra 90 partnerhögskolor runtom i världen. Möjligheterna att skapa arbetslivskontakter både nationellt och internationellt är många. På Arcada lär du dig för livet!