Uppdatering 16.3

Arcada stänger campus 18.3

I enlighet med regeringens beslut stänger Arcada sitt campus från och med 18.3 och förlägger hela sin verksamhet på distans fram till 13.4.

Undervisningen kommer framöver att upprätthållas på distans med enstaka undantag som vi försöker arrangera på andra sätt. Rektor med stöd av krisgrupp säkerställer att verksamheten, inklusive vårens antagning, kan fortsätta med så små störningar som möjligt även under undantagsförhållanden. Alla våra åtgärder är i linje med myndigheternas rekommendationer. Studenter och personal informeras regelbundet.

Studerar du vid Arcada? Följ med Start för att hålla dig uppdaterad om läget.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Arcada har i flera veckor arbetat på sin beredskapsplan som nu tagits i bruk. Ett målinriktat arbete med fokus på att säkra både studenternas, personalens och våra samarbetsparters hälsa samt stöda myndigheternas strävan att minska smittspridning pågår.  Rektor med stöd av en krisgrupp förbereder organisationen och säkerställer att verksamheten kan fortsätta med så korta avbrott och små störningar som möjligt även under undantagsförhållanden.  Alla åtgärder är i linje med myndigheternas rekommendationer. Personal och studenter informeras kontinuerligt.

För att undvika smitta

Högskolan har gått ut med följande för att minska smittspridningen:

  • Alla (studenter, personal, besökare) har uppmanats att följa med och följa de anvisningar myndigheterna ger.
  • Personalen åker inte på några utlandsresor och de som återvänder från resa jobbar på distans 14 dagar.
  • Personalen uppmanas att med låg tröskel jobba på distans.
  • Alla studenter har uppmanats att inte åka utomlands. Studenter som vistats utomlands skall studera på distans under 14 dagar.
  • Alla med förkylningssymtom uppmanas att stanna hemma och inte besöka campus.
  • Uppmaning och anvisningar om god handhygien
  • Anvising om att vi inte tar i hand
  • Alla uppmanas host/nysa i armvecket

Undervisning, praktik och utbyte

Campus hålls tillsvidare öppet i enlighet med myndigheternas beslut. Majoriteten av undervisningen förläggs på distans fr.o.m. 16.3. Berörda studenter informeras separat. De aktiviteter som fortgår på campus har begränsad gruppstorlek och iakttar extra noggrant anvisningarna för att minimera smittrisken.

Praktikperioder fortsätter tillsvidare enligt praktiplatsens anvisningar. Studenterna uppmanas följa med prakitkplatsens och Arcadas uppdateringar.

Arcada har kallat hem alla utbytesstudenter som är utomlands inom ramen för högskolans utbytesprogram. Vi uppmanar starkt alla studenter som självständigt åkt på utbyte eller praktik att återvända till Finland.

Besökare och evenemang

Högskolan tar inte emot externa gäster som vistats utomlands under de senaste 14 dygnen. Högskolans egna evenemang har tills vidare skjutits fram.

Högskolan kontaktar alla evenemangskunder.

För detaljerad information till studenterna besök denna sida:
https://start.arcada.fi/sv/coronavirus-covid-19

För mera information kontakta:

Rektor Mona Forsskåhl
tel. 050 430 59 40