Skip to main content

Årsberättelsen 2019

En högskolas centrala uppgift och raison d’être är att bidra till samhällsbygget. Så också Arcadas! Verksamhetsåret 2019 präglades av visionsarbete, planering av hur detta bidrag kan och ska se ut samt hur det ska omsättas i praktiken. 

Rektors översikt

På väg mot hållbara lösningar för samhället – och högskolan

 

En högskolas centrala uppgift och raison d’être är att bidra till samhällsbygget. Så också Arcadas! Verksamhetsåret 2019 präglades av visionsarbete, planering av hur detta bidrag kan och ska se ut samt hur det ska omsättas i praktiken. År 2019 karakteriseras helt enkelt av transition – fokusområden, arbetssätt och organisation sökte sig nya vägar och hållpunkter så att blicken i slutet av året var stadigt riktad mot framtiden.

Läs hela översikten här

Arcada är med och konkurrerar på den globala marknaden – Big Data Analytics gäller hela världens utvecklingI juni 2019 utexaminerade Arcada sina första experter i Big Data Analytics. Formellt började det ettåriga masterprogrammet hösten 2018, men grunden lades redan för cirka fem år sedan då en specialiseringsutbildning  i ämnet startade. Magnus Westerlund är utbildningsansvarig för programmet.

Läs hela intervjun med Magnus Westerlund

Nya vårdutbildningar så in i Norden

 

År 2019 lanserade Arcada två nya vårdutbildningar med sikte på att svara på samhällets behov. Såväl masterprogrammet Leadership for Nordic Healthcare som den tvåspråkiga sjukskötarutbildningen som arrangeras tillsammans med Diak startar hösten 2020. Maria Forss, prefekt vid institutionen för vård, och Jonas Tana, lektor, ansvarar för de nya utbildningarna.

Läs hela intervjun med Maria Forss och Jonas Tana

 

Medkännande yrkesprofessionella – Arcadas trumfkort på morgondagens arbetsmarknad
 

Idag ses medkänsla som en viktig kompetens i arbetslivet, ett nödvändigt verktyg för att personer på arbetsplatser ska kunna hantera svåra situationer och göra sunda, etiska val. År 2019 beviljades den tvärvetenskapliga pilotkursen Learning Compassion finansiering och under läsåret 2020–2021 går startskottet för den på Arcada. Förhoppningen är att kursen blir ett språngbräde för vidare forskning i medkänsla.

Läs hela intervjun med Jan Nåls, Marina Arell-Sundberg och Minna Stenius

Med sikte på hållbar hemvård
 

Hur ska vi få en möjligast fungerande och hållbar hemvård för äldre? Det är en ständigt aktuell fråga i samhällsdebatten och en fråga som inte heller saknar relevans på Arcada – tvärtom. Under år 2019 har ett nytänkande projekt kring organiseringen av hemvård kommit i full gång. Åsa Rosengren och Jukka Piippo, överlärare vid institutionen för hälsa och välfärd, forskar i hur självstyrande team inom hemvården fungerar och vilka effekter modellen har för såväl personalens som klienternas välbefinnande.

Läs hela intervjun med Åsa Rosengren och Jukka Piippo

Entreprenörskapstänk och soft skills är framtidens melodi

 

Vilka kunskaper behöver studenter få med sig idag för att vara framgångsrika på arbetsmarknaden imorgon? Under 2019 tog Arcada ett stort kliv framåt i och med att utvecklingsprojekteten Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (Työpeda) och Arcada Coaching Clinic (ACC) tog fart. Genom bägge projekten har det entreprenöriella mindsetet spridits över institutionsgränserna på Arcada.

Läs hela intervjun med Camilla Wikström-Grotell, Mervi Hernberg och Christa Tigerstedt

 

Höjdpunkter 2019

Klicka på månaderna för att läsa höjdpunkterna

Januari

Arcada grundade den nya befattningen direktör för akademiska partnerskap för att ytterligare stärka sin internationella profil. Den nya tjänsten tillsattes av HVD Camilla Wikström-Grotell fr.o.m. 1.1.2019. 

Februari

Arcada kunde stoltsera med att vara den första i Finland att erbjuda sjukskötare fortbildning i vård av osteoporos. Högskolan har tillsammans med Luustoliitto utvecklat en fortbildningshelhet på 15 studiepoäng.

Mars

Den toppmoderna och mångsidiga Arcadahallen invigdes onsdagen den 27 mars. På de första våningarna finns sammanlagt 103 bostäder. Högst upp, ovanpå bostäderna, finns idrottshall, gym och testlaboratorium.

April

Inför antagningen 2019 lanserades en helt ny typ av socionomutbildning vid Arcada. Den nya utbildningen var rekordpopulär från start och hade högst söktryck av högskolans alla utbildningar. 150 personer ville prova på Arcadas nya koncept: studera på heltid vid sidan om jobbet. Utbildningen kombinerar nätstudier och närundervisning som är förlagda till kvällar och veckoslut.

Arcada inledde samarbete med MyTech-programmet som koordineras av Technology Industries of Finland (Teknologiateollisuus ry). Arcadas institution för energi- och miljöteknik erbjuder olika projekt för deltagare i MyTech-programmet inom till exempel cirkulärekonomi och klimatförändringen. Syftet med programmet är att öka intresset för teknologi. 

Maj

De två blivande kulturproducenterna Moa Wests och Emmi Koskenvesas strålande projektinsats ledde till en finalplats i den globala studenttävlingen RSA Student Design Awards i London. Temat för projektet var hur gamla tågstationer kan bli mer användarvänliga. 

Juni

Arcada stod värd för NordYrk-konferensen 12–14 juni och välkomnade ett rekordstort antal deltagare. Temat för konferensen var nordiskt nätverkande och de senaste yrkespedagogiska kompetenserna. 

Arcadas utexaminerade sina första experter i Big Data Analytics. Masterutbildningen är ettårig och den första i sitt slag i Finland. 

Arcada flaggade för Pride för första gången. Arcadas plan för jämställdhet och likabehandling för 2019–2021 hittas här.

Juli

Arcada deltog för första gången i SuomiAreena i Björneborg. År 2019 var temana framtidens kunnande och innovationer. Tillsammans med Helsingforsnejdens sommaruniversitet och Undervisnings- och kulturministeriet arrangerade Arcada en paneldebatt under rubriken ”Pitääkö olla huolissaan – kuka pärjää ja millä osaamisella där framtidens kunnande och arbete diskuterades. Arcadas rektor Mona Forsskåhl deltog även i diskussionstillfället ”Maskin eller människa? – Spetskompetens för framtidens arbetsmarknad” som arrangerades av Folktinget. 

Augusti

Arcadas rektor Mona Forsskåhl valdes till ny ordförande för Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland. Forsskåhl tog över ordförandeskapet efter Åbo Akademis tidigare rektor Mikko Hupa och tillträdde den 15 augusti. Delegationen koordinerar och utvecklar den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland. 

September

Den finlandssvenska serien Badrumsliv, som lanserades sommaren 2019, är skapad av Arcadaalumner. För manus och regi står alumnen Kaya Pakaslahti. Den framgångsrika webbserien består av totalt 18 avsnitt och väckte stort intresse redan från början. I september hade det första avsnittet setts av nästan 60 000 personer i Finland. Serien har beskrivits som en feministisk komediserie och bygger på unga kvinnors berättelser som Pakaslahti samlade in via sociala medier. Badrumsliv var med och tävlade om titeln bästa TV-program på TV-galan Kultainen Venla i januari 2020. 

Oktober

Chia Palkonen, andra årets student på programmet Mechanical and Sustainability Engineering, tog hem vinsten med sitt lag Hermes i sjöfartstävlingen Intelligence Hunt. Tävlingen fokuserar på aktuella frågor inom sjöfartsindustrin och hölls den 7 juni i Oslo. Uppgiften för Palkonens lag var att ta fram en applikation som räknar ut det mest effektiva transportsättet sett till tid, kostnad och koldioxidavtryck. Den stora vinsten var en resa långt västerut: i oktober fick laget Hermes delta i finalen i Florida.

 

November

Projektet NURED (“Nurse” + ”Education” + ”Development”), som har finansierats av EU genom The Central Baltic Programme, tog fram två nya läroplaner i hemvårdslära för närvårdar- och sjukskötarstudenter i Östersjöområdet. Arcada har lett det treåriga projektet och fungerade som värd för det avslutande seminariet den 14 november.

 

December

Arcada lanserade en ny masterutbildning i ledarskap för framtidens hälsovård med nordiskt perspektiv. Det nya masterprogrammet Leadership for Nordic Healthcare är ett direkt svar på de utmaningar som ledare i social- och hälsovårdssektorn ställs inför. Ansökan till programmet öppnade den 2 december 2019.

Linnea Mattssons idé tog hem vinsten i idétävlingen Arcada MindVentures. Under sina studier hade Mattsson upptäckt att förvånansvärt många som är med om trafikolyckor omkommer på grund av blockerade luftvägar. Mattsson utvecklade därför en halskrage med rörelsesensorer som bärs vid bilkörning. Med hjälp av kragen undviker personen som varit om en krock att bli sittande med huvudet hängande mot bröstet.

 

 

Året i siffror

2609

Studenter

177

Anställda

484

Examina

1,6 M €

Extern FOU-finansiering

180

Publikationer och produktioner