Skip to main content

Arcadas årsberättelse 2019

En högskolas centrala uppgift och raison d’être är att bidra till samhällsbygget. Så också Arcadas! Verksamhetsåret 2019 präglades av visionsarbete, planering av hur detta bidrag kan och ska se ut samt hur det ska omsättas i praktiken. 

Rektors översikt

Något gammalt, något nytt

För Arcada var 2018 ett omvälvande år på flera sätt. Rektorsbyte i maj, ny organisation i augusti, pågående hallbygge och framgångsrik medelinsamlingskampanj var några av de stora händelser som kommer att bära högskolan in i framtiden. Allt detta skedde dessutom samtidigt som högskolan bland annat slog nytt utexamineringsrekord med totalt 500 nybakade alumner vid årets slut.

Länk till rektors översikt

Rekordantal examina och nya öppningar för kontinuerligt lärande

Ett rekordantal studenter avlade examen vid Arcada under 2018. Sammanlagt 500 studenter slutförde en lägre eller högre yrkeshögskoleexamen. Samhällsrelevans och växelverkan vägde tungt då fortbildningen utvecklade nya utbildningar.

Läs fortsättningen här

Forskningen vid Arcada blickar framåt och uppåt

Under 2018 gjordes en utökad satsning på högskolans forskning och dess synliggörande. Det markerades av att Henrika Franck tillträdde som Arcadas första prorektor med ansvar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) i augusti. Arcadas ökade satsning på forskning och dess synliggörande har ett bra utgångsläge med spännande projekt att bygga vidare på.

Läs fortsättningen här

Kampanjen Morgondagens Hjältar i egen klass

Med ett resultat på 6,2 miljoner euro lyckades Arcadas medelinsamlingskampanj i fjol över förväntan, då kampanjen överträffade alla målsättningar. Av den sammanlagda summan på drygt 28 miljoner euro som landets alla yrkeshögskolor samlade in utgjorde Arcadas andel 22 procent. Sett i relation till antal studenter var Arcada överlägsen.

Läs fortsättningen här

Höjdpunkter 2018

Januari

Det årliga rekryterings- och nätverksevenemanget My Future Work lockade rekordmånga företag och organisationer till Arcada. Ett femtiotal utställare och omkring sexhundra studenter fanns på plats och i år deltog även arbetsgivare från Sverige för första gången.

Grundstenen för Arcadahallen murades i januari. Det unika åttavåningshuset på Arcadas campus kombinerar toppmoderna studentbostäder med idrottsutrymmen. Att bygga en idrottshall ovanpå bostäder har aldrig tidigare gjorts i Finland. Studentbostäderna ägs tillsammans med Hanken och är en del av högskolornas långsiktiga samarbete.

Februari

Arcada inledde samarbete med SeaFocus, sjöfartsbranchens ledande näringslivsplattform för tjänster och projekt som fokuserar på utvecklingen av sjöfartsindustrin. Samarbetet breddades och fördjupades i och med högskolans roll som SeaFocus akademiska partner. Inom ramen för samarbetet planerades en vidareutveckling av konceptet Intelligence Hunt. Intelligence Hunt® är SeaFocus project för att lyfta upp sjöfartsbranschen som en attraktiv arbetsgivare för högskolestudenter samtidigt som det förser branschen med pinfärsk kunskap och nytänkande.

Mars

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) godkände Arcadas kvalitetssäkringssystem för de kommande sex åren. Auditeringsgruppen ansåg att en gemensam och välförankrad kvalitetskultur skapar en god grund för kvalitetsutvecklingen av verksamheten vid Arcada. De poängterade att bland annat styrningen, informationen, stödet och uppföljningen beträffande forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten förbättrats.

April

Arcadas förstavårdare gjorde en strålande insats och tog silver i de finska mästerskapen i återupplivning i april. Studentlaget bestod av Ellen Ahlström, Pia Halavakoski-Pråhl, Oskar Snellman, Freddy Österberg och Mattias Lindberg. I tävlingen ges hjärt-lungräddning till en vuxen och förutom själva återupplivningen bedöms även ledning, kommunikation, arbetsfördelning och eftervård.

Maj

I maj fick Arcada en ny rektor och VD då professor Mona Forsskåhl tillträdde. Forsskåhl har bred erfarenhet av såväl undervisning, forskning som ledarskap i olika högskolekulturer och kom till Arcada från posten som professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Hon tog över efter Henrik Wolff, som lett högskolan i 23 år.

Juni

Arcada och Novia gick under sommaren in för ett djupare utbildningssamarbete. Från och med hösten blev det möjligt för studenter att välja kurser ur den andra högskolans utbud. Kurser erbjuds inom teknik, företagsekonomi samt social- och hälsovård. Det fördjupade samarbetet ger studenterna möjlighet att bredda sina nätverk och profilera sina examina på nya sätt.

Juli

Lagom till läsårsstarten fick chattorget och biblioteket i Arcadahuset ny inredning. Studenter och medarbetare involverades i planeringen och inredningen valdes sedan i enlighet med önskemålen om kreativa, funktionella och flexibla studiemiljöer. Utöver funktionalitet har hållbarhet varit en bärande princip.

Augusti

Arcadas planer på att gå inför ett aktivitetsbaserat arbetssätt startade under hösten. Bland annat har högskolans arbetsgrupp besökt flera arbetsmiljöer som följer den aktivitetsbaserade principen. Detta arbetssätt förutsätter en helt ny arbetskultur inom organisationen och nya sätt att utföra arbetet. Ledorden för projektet på Arcada är flexibilitet, kommunikation, variation, tillgänglighet, trivsel och nytänkande.

Från och med augusti har Arcada två nya institutioner, institutionen för vård samt institutionen för hälsa och välfärd. Samarbetet mellan institutionerna är fortsättningsvis tätt och studenterna har möjlighet att ta del av kurser både inom vård samt hälsa och välfärd. De nya institutionerna firades med födelsedagsfest för studenter och personal.

September

Arcadas idrottsinstruktörer deltog i School Action Day och ansvarade för att planera och leda en idrottspunkt under dagen. Det var fjärde gången Arcada deltog i evenemanget, som samlade närmare 7000 elever. Målet är att skapa mer förutsättningar för fysisk aktivitet i skolorna och idrottsinstruktörerna hade valt gruppanda och problemlösning som tema för sin punkt.

Arcadas och Finlands Svenska Idrotts storsatsning Idrottskarusellen lockade 1200 elever att röra på sig i september. Den mångsidiga idrottsdagen för lågstadieelever hör storleksmässigt till de största på finlandssvenskt håll. Närmare sextio blivande idrottsinstruktörer var engagerade i dagen och stod för planeringen och förverkligandet av punkterna.

Oktober

Mentorskapsprogram med Luckan

I samband med läsårsstarten fick Arcadas produktionslabb även möjligheten att titulera sig showroom för det internationella plastföretaget K.D Feddersen. Företaget valde att presentera några av sina maskiner för plastbearbetning på högskolan, bland annat en formspruta med tillhörande utrustning. Genom samarbetet stärks möjligheterna för de blivande ingenjörerna och dessutom utökas kontakten med plastbranschen, då företag har möjlighet att besöka Arcada för att testköra den toppmoderna utrustningen.

November

Den inspirerande idétävlingen Arcada Mindventures väckte stort intresse bland högskolans studenter. Tävlingen ordnades för andra gången och detta år var det Myles Klynhout som tog hem vinsten med sin språkinlärningsapplikation 'GoConVo'. Arcada Mindventures hjälper studenterna att nå ut till entreprenörskapsvärlden, då de har möjlighet att presentera och få feedback på sina idéer av en jury bestående av framgångsrika alumner.

December

Medelinsamlingskampanjen Morgondagens hjältar – Made by Arcada överträffade sitt mål och slutsumman landade på totalt 6,2 miljoner euro. Kampanjen avslutades i december efter att ha pågått hela året. Bakom det fina resultatet ligger målmedvetet arbete samt ett otroligt stöd från företag, stiftelser, föreningar, personal, alumner, studenter, den externa kampanjkommittén och övriga samarbetspartner. Arcadas medelinsamling fortsätter också efter 2018.

Året i siffror

2613

Studenter

172

Anställda

500

Examina

6,2 MEUR

Insamlade medel

1,4 MEUR

Extern FOU-finansiering

174

Publikationer och produktioner