Menu

Navigation

Årsberättelse

Arcadas årsberättelse för år 2015 har publicerats. Nyckelorden för den färska årsberättelsen är samhällsrelevans och hållbar utveckling – teman som genomsyrar all Arcadas verksamhet.

Som en mångbranschhögskola strävar Arcada efter att vara i framkanten av utvecklingen och jobbar målmedvetet inom utbildning, forskning och innovation. Under år 2015 tog rekordmånga studenter steget ut i arbetslivet, vilket är ett resultat av våra satsningar på en inspirerande, smidig och flexibel inlärningsmiljö. Samtidigt söker sig nya studenter till våra populära utbildningar för att skapa sin framtid.

Under året har också växelverkan mellan forskning och utbildning varit stor. Synlig- och nyttiggörandet av vår forskningsbaserade kunskap och våra innovationer tog många former, som till exempel samverkansforskning, samhällsnära projekt, konferenser, publikationer och FUI-kommunikation i digitala och traditionella medier. År 2015 har även präglats av en ökad satsning på nätbaserad undervisning och digital kompetens.

Precis som tidigare publiceras årsberättelsen endast i digital form. Årsberättelsen har en modern och fräsch design som presenterar innehållet på ett lättläst och tilltalande sätt. Nyheter för i år är bland annat rektor Henrik Wolffs översikt i videoformat och en sammanfattning av fjolårets höjdpunkter genom en digital tillbakablick på Arcadas sociala medier.

Bekanta dig med år 2015 på Arcada och sprid gärna vidare det du tycker är intressant – i år är det ännu lättare än tidigare att dela innehållet via e-post eller sociala medier.

Här hittar du årsberättelsen för år 2015.

 

Bekanta dig gärna med våra tidigare årsberättelser på webben:

Årsberättelse 2014

Årsberättelse 2013

Årsberättelse 2012