Skip to main content

Arcadas årsberättelse 2019

En högskolas centrala uppgift och raison d’être är att bidra till samhällsbygget. Så också Arcadas! Verksamhetsåret 2019 präglades av visionsarbete, planering av hur detta bidrag kan och ska se ut samt hur det ska omsättas i praktiken. 

 

På väg mot hållbara lösningar för samhället – och högskolan

En högskolas centrala uppgift och raison d’être är att bidra till samhällsbygget. Så också Arcadas! Verksamhetsåret 2019 präglades av visionsarbete, planering av hur detta bidrag kan och ska se ut samt hur det ska omsättas i praktiken. 

Arcadas årsberättelse 2019

 

 

 

Något gammalt, något nytt

För Arcada var 2018 ett omvälvande år på flera sätt. Rektorsbyte i maj, ny organisation i augusti, pågående hallbygge och framgångsrik medelinsamlingskampanj var några av de stora händelser som kommer att bära högskolan in i framtiden.

Länk till årsberättelse 2018

 

 

Arcada 2017 - ännu ett år av framgång

År 2017 var än en gång en framgång för Arcada på många sätt, vilket inte minst visar sig i att Arcada för andra året i rad placerade sig på första plats i den årliga jämförelsen av landets yrkeshögskolor. Resultatet och påvisar att vi har satsat rätt i våra val av utvecklingsområden och att högskolans långsiktiga och målmedvetna arbete bär frukt.

Arcadas årsberättelse 2017

 

 

Arcada - En mötesplats för nytänkande och hållbar utveckling

Arcada strävar som mångbranschhögskola att vara i framkanten av utvecklingen och jobbar målmedvetet inom utbildning, forskning och innovation. Genom att utbilda morgondagens experter, skapa kunskap och innovationer som svarar till omvärldens behov och genom öppen samverkan med samhällets alla aktörer bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

Arcadas årsberättelse 2016

 

 

 

Framtiden finns på Arcada

Ett arbete för en hållbar samhällsutveckling genomsyrar all Arcadas verksamhet. Vi utbildar morgondagens experter, skapar kunskap och innovationer som möter omvärldens behov och samarbetar aktivt med samhällets alla aktörer.

Arcadas årsberättelse 2015

 

 

 

Ett allt populärare studiealternativ

På Arcada erbjuder vi förstklassig utbildning och ser dagens talanger blomma ut till morgondagens experter. Vi bedriver forskning som bryter ny mark och är relevant för omvärlden. Vi är en samarbetspartner som inte nöjer sig med status quo, utan på allvar vill påverka och lägga grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Arcadas årsberättelse 2014

 

 

 

Ett år av utveckling, förändring och fortsatt utmärkta resultat

När Arcadas år 2013 summeras står det klart att högskolans och stiftelsens långsiktiga utvecklings- och kvalitetsarbete ger utdelning. Efterfrågan på Arcadas utbildningar fortsatte att öka för sjätte året i rad och fler studenter än någonsin utexaminerades. Nya samarbeten inleddes – med såväl inhemska som internationella partners – och högskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet fortsätter att bryta ny och tidigare obeträdd mark.

Arcadas årsberättelse 2013

 

 

 

Utmärkt resultat år 2012 för Arcada

År 2012 var ett rekordår för Högskolan Arcada. Efterfrågan på våra utbildningar ökade för femte året i rad och rekordmånga studenter utexaminerades. Högskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet visade fortsatta goda framgångar. Arcada är väl förberett för de förändringar de kommande åren för med sig.

Arcadas årsberättelse 2012