Skip to main content

Arcadahallen

Framtidens idrottshall – Nu.

Välkommen till framtidens träningshall!

Arcadahallen utgör en unik träningsplats: en topputrustad idrottshall byggd på fem våningar av studentbostäder!

Den nya Arcadahallen består av ett modernt gym, ett topputrustat testlaboratorium och en idrottshall för bollsporter och redskapsgymnastik. Gymmet är utrustat med tidsenliga redskap som stöder dagens träningsmetoder. I testlaboratoriet kan mångsidiga konditionstestningar utföras: syreupptagningstest, kroppssammansättningsmätning och olika typer av muskel- och hopptest. Idrottshallen är i sin tur byggd med fokus på att stödja träning av färdigheter som behövs vid olika sporter.

Idrottshallen och gymmet erbjuder högklassiga och ändamålsenliga utrymmen för utbildningarna inom hälsa och välfärd på Arcada, främst idrottsinstruktörerna och fysioterapeuterna. Testlaboratoriet stöder undervisningen och forskningen inom idrott, rörelse och motion.

Samtidigt betjänar Arcadahallen även närområdet, då utrymmena hyrs ut till externa gäster. Hallen välkomnar huvudstadsregionens blivande toppidrottare, men även de som tränar för att upprätthålla sin kondition. Testlaboratoriet är anpassat för att ta emot en bred grupp med kunder och konditionsmätningarna kan beställas till ett förmånligt pris.

Ta kontakt!

Vill du hyra utrymmen i Arcadahallen eller är du intresserad av våra konditionstester? Gör en bokningsförfrågan så hjälper vi dig vidare.

Mera information

Kontaktuppgifter

Byholmsgränden 6 A
00560 Helsingfors
Finland

info@arcadanova.fi
029 428 2900