Menu

Navigation

Arcada som arbetsplats

Arcada med 2 700 studenter och 200 anställda är en yrkesinriktad högskola i Arabiastranden i Helsingfors. Den utbildning vi erbjuder är praktiskt inriktad, nyskapande och anpassad till arbets- och näringslivets behov. Vi stöder en kontinuerlig kunskapsutveckling genom forskning och utveckling som involverar både studenter och personal. På vårt internationella campus är 10 procent studenterna av utländsk härkomst och representerar tillsammans ett femtiotal nationaliteter. Vi erbjuder utbildningar på svenska och engelska inom idrott, social- och hälsovård, ekonomi, kultur, media och teknik.