Menu

Navigation

Från öppen yh till examensstudent 2017

Ansökan

Ansökningsblanketten finns på www.studieinfo.fi fr.o.m. 10.4.2017. Du kan ansöka först när du uppfyller alla krav. Om du ansöker senast 10.8.2017 garanterar vi att din examensstudierätt börjar fr.o.m. höstterminen 2017.

Om du har studerat vid Arcadas öppna yh kan du ansöka om studierätt när du har avlagt de studier som du har kommit överens om med den examensansvariga läraren eller amanuensen när du inledde dina studier på öppna yh, minst 60 sp totalt. Du behöver inte lämna in något intyg över dina prestationer.

Om du inte har studerat vid Arcadas öppna yh kan du ansöka när du har avlagt tillräckligt med studier, minst 60 sp totalt, som kan ingå i den examen som du ansöker om studierätt till. Du ska genast när du har ansökt lämna in ett officiellt intyg över dina prestationer till Antagningsservice

Om du ansöker om studierätt till utbildningar på institutionen för hälsa och välfärd måste du också ha ett godkänt resultat i lämplighetstestet. Du kan inte ansöka innan du har klarat av lämplighetstestet. Lämplighetstest ordnas i allmänhet i samband med urvalsproven i april/maj/juni. Ta kontakt med din amanuens maria.enoksson(a)arcada.fi (ergoterapeut, fysioterapeut, idrottsinstruktör, socionom) eller andrea.nevalainen(a)arcada.fi (barnmorska, förstavårdare, hälsovårdare, sjukskötare, nursing) om du har frågor angående lämplighetstestet.

Eventuell intervju kan ingå i ansökan till andra utbildningar.

Sökande till nursing bör därtill bevisa att de besitter tillräckliga kunskaper i svenska eller finska.  

Obs! Lämplighetstest och ev. intervju och språktest gäller även dig som har studerat vid en annan öppen yrkeshögskola än Arcadas.

Antagning och mottagande av studieplats

Rektor fattar beslutet om antagning.

Du ska ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan på www.studieinfo.fi. Observera att du per termin kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen.

Studiestarten

Du blir inskriven som examensstudent fr.o.m. antingen 1.8 eller 1.1 och då får du en ny studentkod. De studieprestationer som du har avlagt under din tid på öppna yh flyttas automatiskt till den nya koden. Användarnamn och lösenord ändras dock inte.

Om du har studerat vid en annan öppna yh än Arcadas måste du ansöka om tillgodoräknande av dina studier.

Om du har frågor angående fortsättningen av dina studier bör du kontakta din amanuens.

Studiestöd för dig som beviljas examensrätt

När du blir antagen som examensstudent har du rätt till studiestöd och övriga studiesociala förmåner. Du kan ansöka om studiestöd via fpa:s e-tjänst efter att du fått meddelande om att du har beviljats studierätt. Du kan läsa mera här: http://www.kela.fi/web/sv/studiestod-sa-har-ansoker-du

OBS! När du lyfter studiestöd är det viktigt att du har tillräcklig studieframgång och att du dessutom håller reda på inkomstgränserna, ifall du jobbar vid sidan av studierna. Tillräcklig studieframgång betyder att du avlägger tillräckligt många studiepoäng i förhållande till hur många månader stöd du lyfter under ett läsår (krav: minst 5sp/stödmånad och dessutom alltid minst 20 sp under ett läsår).  De kurser som du har avlagt medan du studerat på öppna yrkeshögskolan räknas inte med eftersom de är daterade en termin/läsår då du inte hade rätt att lyfta studiestöd, d.v.s. innan du blev examensstudent. Mera information om studiestödet hittar du på https://start.arcada.fi/sv/studiestod och http://www.kela.fi/web/sv/studerande

 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om ansökningsprocessen kan du kontakta Antagningsservice:

e-post: antagningsservice(a)arcada.fi
tfn: 0207 699 699 (växel)

Din amanuens svarar på frågor om lämplighetstest och utbildningens innehåll.