Menu

Navigation

YH-examen på engelska (Bachelor)

Högskolornas gemensamma ansökan

Till våra engelskspråkiga utbildningar söker du via högskolornas gemensamma ansökan, ansökningstid 1: 10.1 - 25.1.2017! Ansökan stängs sista dagen kl.15.00.

Planerar du dessutom söka till utbildning på svenska/finska skall du gå tillbaka till din ansökan under ansökningstid 2: 15.3 - 5.4.2017 (kl.15) och lägga till de svenska eller finska ansökningsönskemålen.

Man kan söka till sammanlagt maximalt 6 ansökningsönskemål i prioritetsordning.

Läs mer om ansökan till engelska utbildningar på arcada.fi/application