Menu

Navigation

Högre YH-examen (Master)

 

Ansökan till högre yrkeshögskoleexamen (master) på svenska

Utbildningsutbud 2017

  • hälsofrämjande (10 platser),
  • avancerad klinisk vård (10 platser),
  • rehabilitering (10 platser) och
  • det sociala området (10 platser) 

Läs mera om studierna som ingår i utbildningarna.

Vem kan söka till en högre YH-utbildning?

Utbildningen är till för dig som redan har en yrkeshögskoleexamen inom området i grunden*. Därtill behöver du ha minst tre års arbetserfarenhet efter avlagd yrkeshögskoleexamen för att vara behörig. Läs mer om antagningsgrunder och behörighetskrav. Utbildningarna har olika behörighetskrav.

*har du motsvarande institutexamen, dvs om du har fått din examen innan yrkeshögskoleexamen infördes, då kan du söka till en Masterutbildning ifall du förutom din examen på institutnivå har en högskoleexamen (vilken som helst). Läs mera om behörighetskraven.

Rätt till frånvaroanmälan i samband med mottagande av studieplats har ändrats

Viktigt! Ett lagförslag som inverkar på antagnas rätt att frånvaroanmäla sig i samband med mottagandet av studieplats har godkänts av riksdagen i mars 2015. Detta innebär att man nu endast av lagstadgade skäl får anmäla sig frånvarande då man tackar ja till studieplatsen. Lagstadgade skäl är militär- el. civiltjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- el. föräldraledighet eller sjukdom som gör att man inte kan inleda sina studier.

Du kan läsa mera här.

Ansökan till högre yrkeshögskoleexamen (master) på engelska

Vi erbjuder också utbildningar som leder till högre yrkeshögskoleexamen på engelska. Läs mera på www.arcada.fi/application. Där hittar du information om såväl utbildningarna som om ansökan till dem.